Gå till sidans innehåll

Sjukhusområdet i Lund

Befintliga byggnader och lokaler på Lunds sjukhusområde är svåra att utveckla och anpassa till nya behov och framtidens krav på universitetssjukhuset. Region Skåne har därför utrett alternativa placeringar för universitetssjukhuset i Lund.

illustrerad karta med vit linje som markerar ett område

Markerat område visar Smörlyckan som föreslås bli framtida placering för sjukhusområdet i Lund. Visualisering: Region Skåne/Fojab.

Region Skåne har de senaste åren utrett om det går att tillgodose vårdens behov genom att bygga nytt på nuvarande sjukhusområde i Lund. Man har också utrett alternativa placeringar. Utredningarna har visat att Smörlyckan och Brunnshög är möjliga placeringar för ett nytt sjukhusområde.

Lunds kommun och Lunds universitet har getts möjlighet att lämna synpunkter på utredningen, liksom omkringliggande kommuner och intresserade medborgare.

Smörlyckan föreslås bli ny placering för sjukhuset i Lund

Regionstyrelsen föreslås nu att fatta inriktningsbeslut om att Skånes universitetssjukhus i Lund placeras på Smörlyckan. Slutgiltigt beslut tas vid kommande möte i regionstyrelsen.

Universitetssjukhus med högspecialiserad vård och forskning

Skånes universitetssjukhus bedriver högspecialiserad vård på nationell och regional nivå i ett nära samarbete med Lunds universitet.

Med en ny placering av universitetssjukhuset ges en unik möjlighet att bygga helt nya lokaler för sjukhuset. Lokaler som är planerade och optimerade för att bedriva framtidens hälso- och sjukvård i nära anslutning till universitetets världsledande forskningsmiljöer.

Beslutet förutsätter ett fortsatt och fördjupat samarbete mellan Region Skåne, Lunds kommun och Lunds universitet.

Senast uppdaterad: 21 november 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?