Gå till sidans innehåll

Sjukhusområdet i Lund

Befintliga byggnader och lokaler på Lunds sjukhusområde är svåra att utveckla för att klara dagens och framtidens krav på universitetssjukhuset. Därför har Region Skåne genomfört en fördjupad utredning av alternativa placeringar för ett nytt universitetssjukhus i Lund.

Utvecklingen av Skånes universitetssjukhus i Lund har utretts under flera år. Befintliga byggnader klarar inte dagens och framtidens krav för modern, robust och högteknologisk vård. Universitetssjukhuset är centrum för en stor del av den högspecialiserade vården i Skåne, Södra sjukvårdsregionen och i vissa delar nationellt och det är svårt att utveckla nuvarande lokaler för dessa uppdrag.

Fördjupad utredning

Region Skåne har genomfört en fördjupad utredning av tre alternativa placeringar för framtidens universitetssjukhus i Lund, som har mynnat ut i två slutliga alternativ. Kommuner och universitet har getts möjlighet att lämna synpunkter på utredningen genom en bred remissrunda och intresserade medborgare har haft möjlighet att ge sina synpunkter via en enkät.

Senast uppdaterad: 19 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?