Gå till sidans innehåll

Medborgardialog

Region Skåne behöver dina åsikter för att kunna fatta rätt beslut inför framtiden och för att kunna bli bättre på det vi gör. Vi bjuder därför regelbundet in till olika former av medborgardialog.

Genom medborgardialog har du möjlighet att påverka exempelvis utformningen av vården och kollektivtrafiken. Du kan påverka utvecklingen av Skåne genom att delta i diskussioner kring alltifrån hälsa till klimat och integration.

Region Skåne har medborgardialog på flera sätt.

Möten på stan

Flera gånger om året finns dina förtroendevalda ute på stan för att samtala med dig som bor i Skåne. Dessa möten sker vanligtvis där många människor rör sig, ute på gator och torg, på festivaler, kulturevenemang och vid shoppingcentra, men även på bibliotek och i skolor.

Vid dessa tillfällen kan du framföra dina synpunkter till våra förtroendevalda och de har i sin tur möjlighet att berätta hur Region Skåne påverkar din vardag.

Skånepanelen 

Skånepanelen är Sveriges största medborgarpanel. Deltagarna får möjlighet att via en webbenkät lämna synpunkter på Region Skånes arbete. Enkäten uppdateras med nya frågor några gånger om året.

I panelen deltar drygt 9000 slumpvis utvalda personer från hela Skåne.

Skåneenkäten

Två gånger per år genomför vi Skåneenkäten. Då får sammantaget 1500 personer dela med sig vad de känner till om Region Skånes verksamheter samt vilket förtroende de har för dessa och hur regionen styrs

Resultat från Skånepanelen och Skåneenkäten ser du på sidan Så tycker skåningarna.

Fokusgrupper och dialoggrupper

I fokusgrupper och dialoggrupper diskuteras oftast en viss fråga, tjänst eller produkt. Vi använder vanligtvis metoden för att med hjälp av dina åsikter och perspektiv fördjupa oss ytterligare i en fråga som vi tidigare har fört dialog om, men också för att skaffa oss mer kunskap inför ett projekt eller viktig förändring.

Kontakt

Senast uppdaterad: 25 oktober 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?