Gå till sidans innehåll

Krisberedskap

Region Skåne ansvarar för viktiga samhällsfunktioner som måste fungera oavsett händelse eller kris.

Sjukvård, kollektivtrafik och övrig verksamhet ska vara trygg för dig även när den utsetts för stora påfrestningar. Enligt lag ska Region Skåne därför både förebygga och förbereda verksamheten för kriser och kunna hantera dem när de inträffar.

När en kris inträffar kan Region Skånes verksamhet bli hårt utsatt. Detta sker till exempel vid omfattande elavbrott, avbruten vattenförsörjning, IT-problem eller uteblivna läkemedelsleveranser. Men verksamheten kan också vara operativt viktig för att exempelvis snabbt ge akut sjukvård till många i samband med en stor olycka.

Region Skåne är en viktig del av totalförsvaret

Tillsammans med andra samhällsaktörer har Region Skåne som uppgift att säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna upprätthålls både i fredstid och vid krigsfara eller krig. Genom att bygga upp en krigsorganisation tar vi ansvar för vår del i totalförsvaret

För Region Skånes del handlar det bland annat om att även under svåra förhållanden kunna upprätthålla hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur samt samverkan med övriga regioner, myndigheter och andra aktörer.

Krigsplacering i Region Skåne

Alla tillsvidareanställda i Region Skåne ingår i Region Skånes krigsorganisation och är så kallat krigsplacerade i Region Skåne. Alla behövs för att vi tillsammans ska kunna upprätthålla vår verksamhet även under svåra förhållanden. Om du som anställd redan ingår i en annan krigsorganisation behåller du den placeringen, utgångspunkten är att Region Skåne tillsammans med den andra aktören kommer fram till vilken placering som är bäst för totalförsvaret.

Senast uppdaterad: 1 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?