Gå till sidans innehåll

Natur och rekreation

Vi på Region Skåne verkar för förbättrad folkhälsa. Vårt arbete tar form i att vi skapar goda förutsättningar för såväl rekreation som återhämtning och fysisk aktivitet i det skånska natur- och kulturlandskapet.

Kvinna i ljusgrön bokskog.

De största utmaningarna kring folkhälsan i Sverige är livsstilsrelaterade. Vi upplever ett ökat tempo, brist på tid och högre prestationskrav i samhället. Dessutom är vi mer stillasittande. Fysisk och psykisk ohälsa innebär större risk för fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt ensamhet.

Närhet till natur och grönområden

Att vara i naturen ger positiva hälsoeffekter. Forskning visar på minskad stress, stärkt kognitiv förmåga och förbättrad psykisk hälsa. För skåningen finns idag både upplevda och faktiska hinder för att utöva friluftsliv, som att man inte vet var naturen finns eller hur man tar sig dit.

Alla i Skåne ska ha nära till grönområden, och det ska vara enkelt att nå naturen med hållbart och kollektivt resande. För att skapa en mer jämlik hälsa i samhället behöver vi lägga särskilt fokus där många står långt från naturen och friluftslivet. Så är det ofta i områden med stor andel barn, äldre, personer med funktionsvariationer och socioekonomiskt utsatta hushåll.

Vi arbetar för att möjliggöra utveckling och bevarande av naturnära områden samt utemiljöer nära bostaden.

Skåneleden och cykelleder

Region Skåne är huvudman för vandringsleden Skåneleden och de nationella cykellederna Sydostleden och Sydkustleden. Tre nya regionala cykelleder kompletterar och binder ihop de nationella.

Därtill drivs projekt kring mountainbike-leder och kanotleder för att skapa en palett av friluftsaktiviteter som når många. Vi stöder också Stiftelsen Skånska Landskap i arbetet med att tillgängliggöra de 19 skånska strövområdena.

Tillgång till natur, grönområden och högkvalitativa rekreativa leder skapar förutsättningar för att vi ska uppnå bättre hälsa för fler.

Senast uppdaterad: 21 september 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?