Gå till sidans innehåll

En arbetsterapeuts vardag i Region Skåne

Arbetsterapeuter har blivit en hett eftertraktad yrkeskompetens när hälsovården går mot ett mer holistiskt och personcentrerat förhållningssätt. Genom att samla aktuell forskning och stärka samarbetet inom primärvården har arbetsterapeutens roll stärkts inom Region Skåne.

Catrin Knutsson, årets arbetsterapeut, iklädd vita vårdkläder, lutar sig mot ett skrivbord

"Hälsan ligger inte i att få återhämtning på lov och helger utan i att göra saker en vanlig dag som gör en gott", säger Catrin Knutsson, funktionsföreträdare för arbetsterapeuter i Region Skåne.  Foto: André de Loisted

– När primärvården nu blir navet för den nära vården blir rehabiliterande och förebyggande insatser allt viktigare. Vi kan bli bättre på att använda tvärprofessionella kompetenser i primärvården, säger Catrin Knutsson, funktionsföreträdare för arbetsterapeuter i Region Skåne.  

Till vardags arbetar hon kliniskt som arbetsterapeut på Dalby vårdcentral. Genom nära samarbete med andra vårdenheter, specialistvård och kommun, har landets äldsta vårdcentral idag en väloljad verksamhet med ett utbud av insatser inom arbetsterapi.  

Rätt insats i rätt tid

– Jag är trygg i min övertygelse om att patienter som söker vård hos oss får rätt insats i rätt tid. Vet att vi har ett brett och kvalitativt utbud av interventioner och ett system där patienter smidigt hittar till olika mottagningar. Vi lär av varandra och delar med oss av vår kompetens till andra professioner. 

Arbeta lika och evidensbaserat 

I uppdraget som funktionsföreträdare för arbetsterapeuter i Region Skåne har hon hjälpt till att samla aktuell forskning inom området arbetsterapi och byggt upp nätverk, vilket systematiskt utvecklat arbetsterapin i Region Skåne. 

– Jag har försökt göra arbetsterapi enkelt att förstå, försökt skapa en tydlighet i vad vi kan bidra med och att arbetsterapeuter ska arbeta mer lika och evidensbaserat, men också att vi ska synas så att patienterna lätt når oss, säger hon. 

"Aha, så detta är vad arbetsterapi handlar om!"

– Under många år har jag arbetat med att förtydliga vad en arbetsterapeut kan bidra med i arbetet på en vårdcentral. I mötet med kollegor där vi lär av varandra är det mäktigt att få höra "Aha, så detta är vad arbetsterapi handlar om!"

Catrin Knutsson berättar att hon inte kan tänka sig något mer meningsfullt än att vara med och skapa interventioner som gör vardagen meningsfull för andra. Som arbetsterapeut får hon möjlighet att se vad som stödjer och hindrar patienter från att leva ett aktivt liv.  

Årets arbetsterapeut

– Jag är inte styrd av diagnoser och får kreativt hitta individanpassade lösningar på hur patienter kan klara av att arbeta, ta hand om sig - sin familj och sitt hem, samt ha fritidsaktiviteter. Hälsan ligger inte i att få återhämtning på lov och helger utan i att göra saker en vanlig dag som gör en gott.

Nyligen fick hon utmärkelsen Årets arbetsterapeut för sitt arbete. ”Arbetet har inneburit att professionens kunskap och kompetens har synliggjorts till andra professioner, chefer och politiker, vilket bidragit till en ökad kännedom om arbetsterapeutens roll i teamet.”, löd motiveringen från Sveriges Arbetsterapeuter.

Senast uppdaterad: 29 februari 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?