Gå till sidans innehåll

Region Skåne

KVB-ansökan för utlämnande av patientdata

Du måste ansöka om tillstånd genom KVB-funktionen (Kvalitetsregister, Vårddatabaser och Beredning) när du vill använda individuella patientdata för forskning, för verksamhetsuppföljning om det gäller data från ett nationellt kvalitetsregister, eller när du vill inrätta ett kvalitetsregister.

Längre handläggningstider under sommaren

Under sommaren har KVB lägre bemanning och därmed längre handläggningstider. Inga ansökningar eller frågor på mejl kommer att hanteras under juli då KVB håller stängt.

När du ska skicka en ansökan till KVB

Skicka ansökan till KVB när du vill:

 • Använda personuppgifter ur Region Skånes informationssystem och pappersjournaler för hälso- och sjukvård vid forskningsändamål.
 • Använda personuppgifter från ett regionalt eller nationellt kvalitetsregister, där Region Skåne är centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) myndighet.
 • Inrätta ett regionalt eller nationellt kvalitetsregister med Region Skåne som CPUA-myndighet.
 • Rapportera till ett regionalt eller nationellt kvalitetsregister.

När du inte ska skicka en ansökan till KVB

Du behöver inte göra en ansökan till KVB:

 • Om studien är ett kvalitetsarbete. Då krävs istället uppdrag och skriftligt tillstånd av ansvarig verksamhetschef för att göra uttag ur aktuellt system. Observera att materialet inte kan användas för forskning eller publiceras i vetenskaplig tidskrift i efterhand.
 • När etikprövning inte är aktuell.
 • Om du vill göra en klinisk prövning där patienterna gett sitt skriftliga informerade samtycke till att delta och som inte kräver utlämnande av data från någon av Region Skånes datakällor.

Källdataverifiering

Kvalitetssäkring eller monitorering av data som är registrerade i andra system som till exempel eCRF, inom ramen för en klinisk prövning, så kallad källdataverifiering, betraktas inte som ett utlämnande av data. Detta är en verifiering av att insamlad data är korrekt klinisk prövning. 

Du ska följa en bestämd rutin när du ska göra monitorering av data inom ramen för källdataverifiering.

Studentarbete

Om en student ska göra ett arbete som ingår i ett forskningsprojekt så behövs en KVB ansökan.

Görs studentarbete endast i kvalitetssyfte behövs ingen KVB ansökan och verksamhetschef kan ge uppdrag och skriftligt tillstånd för datauttag.

Praktisk information för samtliga ansökningar

Ansökan till KVB kostar 5000 kronor exklusive moms. Det gäller även för tillägg till en redan beslutad KVB ansökan. Faktureringsuppgifter ska bifogas i ansökan för att handläggningen ska kunna påbörjas.

Ansökningsblanketterna ska vara ifyllda på svenska.

Faktureringsuppgifter som ska anges:

 • organisationsnummer
 • huvudman eller företagsnamn
 • referens
 • fakturaadress.

När handläggningen av ditt ärende påbörjats tilldelas du ett ärendenummer som skickas till dig på mail. Om du har frågor om en ansökan ska du alltid ange ärendenummer i ämnesraden på ditt mejl.

Så här ansöker du till KVB

Kvalitetsregister och Vårddatabaser

Här hittar du information som är bra att veta innan du ansöker om utlämnande av patientdata. 

Senast uppdaterad: 19 juni 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?