Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Forska på Regionarkivet

Region Skåne välkomnar all typ av forskning på Regionarkivet i Lund. Regionarkivet eller Journalservice plockar fram materialet som du sedan kan studera i forskarsalen på Arkivcentrum Syd.

Kontakta rätt avdelning

Om du vill forska på administrativa handlingar ska du kontakta Regionarkivet.

Behöver du ta del av vårdinformation till din forskning ska du kontakta Journalservice.

Kontakta gärna Regionarkivet eller Journalservice innan du besöker Arkivcentrum Syd för en mer skyndsam hantering. Som besökare har du tillgång till Arkivcentrum Syds pausrum. Här kan du värma och äta mat du tagit med dig samt köpa dryck och fika i varuautomat.

Arkivcentrum Syd (arkivcentrumsyd.se)

Sekretess

Tillgängligheten kan i vissa fall begränsas av sekretessbestämmelser i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Patientjournaler är exempel på handlingar som är skyddade av sekretess i 70 år. I särskilda fall finns möjlighet att ta del av arkivmaterial i enlighet med från Regionarkivet upprättat förbehåll.

För att få ta del av patientjournaler i forskningssyfte måste kopia lämnas på beslut från Region Skånes centrala prövningsinstans för utlämnande av uppgifter, Samråd KVB.

Särskilda låsbara forskarrum finns för den som har tillåtelse att studera sekretesshandlingar.

Kontakt

Senast uppdaterad: 10 juni 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?