Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Specialistutbildningar för sjuksköterskor och biomedicinska analytiker

Vill du utvecklas inom din yrkesroll? Region Skåne avsätter årligen medel som är kopplade till utbildningssatsningar. För sjuksköterskor finns sedan 2018 ett kollektivavtal med Vårdförbundet som gäller utbildningsanställningar för sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

Två forskare och ett mikroskop.

Utöver den satsningen finns även möjlighet för förvaltningarna att betala utbildningslön för ett begränsat antal sjuksköterskor som läser till specialistsjuksköterska eller barnmorska.

Utbildningslön

Region Skåne har medel för utbildningslön och dessa fördelas mellan förvaltningarna. Varje förvaltning prioriterar områden där det är stort behov av specialistsjuksköterskor. Medarbetaren behåller sin grundlön under utbildningsperioden.

Vem kan söka utbildningslön? 

Legitimerade sjuksköterskor med minst två års klinisk erfarenhet kan ansöka om att få utbildningslön. Du måste också vara antagen till specialistsjuksköterskeutbildning eller barnmorskeutbildning på ett lärosäte. Du kan läsa både på hel- och halvfart.

Prata med din chef och förvaltningens samordnare för att anmäla ditt intresse.

Utbildningsanställning

Som sjuksköterska och biomedicinsk analytiker har du möjlighet att läsa till specialist eller barnmorska genom en så kallad utbildningsanställning. Det innebär att du under två år varvar studier med kliniskt arbete enligt en individuell plan med bibehållen lön.

Efter genomförd utbildning och avslutad utbildningsanställning garanteras du mer kvalificerade arbetsuppgifter och en löneförhöjning på 2 500 kronor per månad.

Så fungerar utbildningen

En utbildningsanställning innebär studier på halvfart på specialistsjuksköterskeutbildning, barnmorskeutbildning samt motsvarande för studier till specialist-BMA vid universitet eller högskola. Den andra halvan av arbetstiden utgörs av klinisk fördjupningsutbildning hos Region Skåne enligt en framtagen plan.

I anställningen ingår att arbeta inom olika delar av verksamheten så att den kliniska utbildningen blir så bred som möjligt, men samtidigt tar tillvara personliga kompetenser och erfarenheter. Om du redan idag arbetar inom Region Skåne har du under utbildningsanställningen kvar din tillsvidareanställning och behåller din lön. Du har rätt till avtalsenlig semester och är med i den årliga lönerevisionen.

Från 1 januari 2018 har Region Skåne ett kollektivavtal för utbildningsanställningar med Vårdförbundet. De grupper som omfattas är sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. I kollektivavtalet regleras även restid (Region Skånes resepolicy används) och att viss kurslitteratur ska tillhandahållas. Det är upp till varje förvaltning att prioritera inom vilka områden som utbildningsanställningar ska utlysas. Tillgängliga utbildningsanställningar utannonseras under Lediga jobb.

Vem kan söka en utbildningsanställning?

Legitimerade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker med minst två års klinisk erfarenhet kan söka utannonserade utbildningsanställningar. Du måste också vara antagen till en specialistsjuksköterskeutbildning, barnmorskeutbildning eller motsvarande för BMA inom någon av våra prioriterade utbildningsinriktningar på halvfart på ett lärosäte.

Vill du veta vilka utbildningsanställningar som du kan söka, skriv Utbildningsanställning i sökrutan på sidan för lediga jobb så listas de anställningar som ligger ute för tillfället. Får du inga träffar, finns inga aktuella anställningar att söka.

Senast uppdaterad: 8 april 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?