Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Handlingar och beslut

Så här hittar du politiska ärenden och handlingar samt vår officiella anslagstavla.

Händer på ett tangentbord.

I samband med att nämnderna och beredningarna har möten publiceras dagordningen med tillhörande handlingar här på Skane.se. Några dagar efter mötet publiceras också protokollet.

Hjälp att söka

Offentlighetsprincipen innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling, till exempel ett myndighetsbeslut. I Region Skåne finns olika typer av handlingar som är offentliga.

I Region Skånes diarium hittar du uppgifter om registrerade ärenden, skrivelser och beslut. Vill du ha hjälp med att hitta ett ärende eller söka i diariet kontakta kansliet via region@skane.se.

Dagordningar och protokoll

Dagordningar, handlingar och protokoll finns samlade på nämndernas och beredningarnas egna sidor. Alla nämnder och beredningar hittar du på sidan politiska organ.

Senast uppdaterad: 27 april 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?