Gå till sidans innehåll

Sjukhusområdet i Helsingborg

Flera ombyggnationer har de senaste åren genomförts för att modernisera sjukhusområdet i Helsingborg. På grund av byggnadstekniska svårigheter slutförs inte arbetet enligt ursprunglig planering. I stället pågår nu ett arbete med att ta fram en detaljplan för ett helt nytt sjukhusområde.

De senaste åren har Region Skåne utfört en omfattande investering i utveckling och modernisering av sjukhusområdet i Helsingborg. Det befintliga sjukhuset är från 1975 och flera viktiga ombyggnationer har genomförts sedan 2014. Förbättrad vård och arbetsmiljö, flexibilitet med möjlighet att växa över tid, och ett akutsjukhus väl rustat att möta framtidens krav har varit övergripande mål.

Arbete med detaljplan för ett nytt sjukhusområde

Under utvecklingsåren har arbetet kantats av flera byggnadstekniska svårigheter och utmaningar. Det ledde till att regionstyrelsen 2021 fattade ett beslut om att inte slutföra byggprojektet enligt ursprunglig planering, utan att i stället utreda ett helt nytt sjukhusområde.

Det innebär att utformningen av ett modernt sjukhus inte begränsas av kompromisser i gamla byggnader, tillgängligheten till vården påverkas inte under byggtiden och att patienter, anhöriga och medarbetare slipper störningar från en byggarbetsplats. Det innebär inte heller stora ekonomiska skillnader jämfört med att fortsätta på nuvarande område.

Granskning nästa steg i detaljplaneprocessen

Region Skåne och Helsingborgs stad arbetar tillsammans på en detaljplan för ett nytt sjukhusområde. Östra Ramlösa är den plats som utreds. Detaljplanen har varit ute på samråd med möjlighet att lämna synpunkter 11 februari – 20 mars 2023. Nu arbetas ett planförslag fram för att ställs ut för granskning. Granskningens syfte är att visa hur samrådssynpunkterna påverkat planförslaget.

Senast uppdaterad: 19 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?