Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Sjukhusområdet i Helsingborg

De senaste åren har flera ombyggnationer genomförts för att modernisera sjukhusområdet i Helsingborg. På grund av byggnadstekniska svårigheter slutförs inte arbetet enligt ursprunglig planering. I stället har en detaljplan antagits för ett helt nytt sjukhusområde.

De senaste åren har Region Skåne utfört en omfattande investering i utveckling och modernisering av sjukhusområdet i Helsingborg. Det befintliga sjukhuset är från 1975 och flera viktiga ombyggnationer har genomförts sedan 2014. Förbättrad vård och arbetsmiljö, flexibilitet med möjlighet att växa över tid, och ett akutsjukhus väl rustat att möta framtidens krav har varit övergripande mål.

Detaljplan för nytt sjukhusområde

Under utvecklingsåren upptäcktes flera byggnadstekniska svårigheter och utmaningar. Det ledde till att regionstyrelsen 2021 fattade ett beslut om att inte slutföra byggprojektet enligt ursprunglig planering, utan att i stället utreda ett helt nytt sjukhusområde.

Det innebär att utformningen av ett modernt sjukhus inte begränsas av kompromisser i gamla byggnader, tillgängligheten till vården påverkas inte under byggtiden och att patienter, anhöriga och medarbetare slipper störningar från en byggarbetsplats. Det innebär inte heller stora ekonomiska skillnader jämfört med att fortsätta på nuvarande område.

Detaljplan antagen för Östra Ramlösa

Region Skåne och Helsingborgs stad har tillsammans arbetat på en detaljplan för ett nytt sjukhusområde. Östra Ramlösa är den plats som har utretts. Detaljplanen antogs av Helsingborgs stad den 16 april 2024. Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kan Region Skåne fatta beslut om byggnation av ett nytt sjukhus.

Om detaljplanering inom Helsingborgs stad (helsingborg.se)

Utvecklingsplan för sjukhusområdet efter flytt

Region Skåne och Helsingborgs stad ska tillsammans arbeta fram en strategisk plan för utveckling av det befintliga sjukhusområdet till annan verksamhet när sjukvårdsverksamheten har lämnat området.

Senast uppdaterad: 17 april 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?