Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Därför kan väntan på akuten kännas lång

Region Skånes akutmottagningar är till för människor som är så sjuka eller skadade att de behöver vård omedelbart. Ofta handlar det om svåra trafikolyckor, hjärtinfarkter, blodproppar, allvarliga infektioner. På akuten kan det handla om liv och död – och därför får den med störst behov alltid hjälp först.

En kvinna i arbetskläder står utanför entrén till akuten

– Här på akuten tar vi emot de som är svårast sjuka. Vi finns här för att snabbast möjligt ge vård när tillstånd är livshotande och tidskritiska. Är dina symtom inte så allvarliga är det nästan alltid bäst att börja med att kontakta din vårdcentral eller 1177. Då slipper du vänta länge hos oss och akutens resurser kan användas där de verkligen behövs, säger Katarina Lockman Frostred, läkare specialiserad i akutsjukvård på akuten i Helsingborg. 

Till akuten åker du när dina symtom utvecklats snabbt och påverkar ditt allmäntillstånd. Det gäller särskilt för dig som är äldre, eftersom risken för de flesta allvarliga tillstånd ökar med stigande ålder.

Sjukast får hjälp först

På akutmottagningen träffar du en sjuksköterska eller läkare som gör en bedömning av dina symtom och din sjukhistoria. Oftast kontrolleras och följs även din temperatur, syresättning, puls och blodtryck.

– Detta är ett sätt för oss att se till att du får den vård du behöver, men också för att vi ska kunna ta hand om alla som kommer hit i rätt ordning. Alla är nog överens om att en hjärtinfarkt ska tas hand om innan mindre allvarliga tillstånd, som kanske bättre tas om hand på vårdcentralen, säger Katarina Lockman Frostred.

På akuten prioriteras alltid den som är sjukast och mest skadad först, därför får personalen ofta avbryta arbetet med en patient för att hjälpa en som är sjukare.

– Det gör att den som sökt akutvård för ett lindrigare tillstånd kan få vänta ganska länge på en akutmottagning och troligen blir hänvisad vidare till en vårdcentral. Får du vänta lite längre är du helt enkelt inte bedömd som den sjukaste på akuten just då, säger Katarina Lockman Frostred.

Kortare väntan när du söker rätt vård

På akutmottagningar görs sällan utredningar av kroniska sjukdomar eller tillstånd där det inte är bråttom att få fram en diagnos. Inte heller misstänkta cancersjukdomar utreds i första hand på akuten, utan din vårdcentral är sammanhållande enhet för de olika utredningar som kan bli aktuella.

– För de flesta sjukdomar är det bäst att vända sig till 1177 och vårdcentralen. Där finns allmänläkare som i Sverige är specialister, precis som sjukhusläkarna. De har en bredare kunskap än de läkare som specialiserat sig på ett organ eller en viss del av kroppen. De vet hur du ska utredas vidare och hur man startar behandling för olika tillstånd, innan det kanske blir dags för dig att träffa en specialist på sjukhuset, säger Katarina Lockman Frostred.

Längre väntan under helgerna

Lång väntan kan också bero på när på dygnet du söker vård och om du har sökt vård på rätt ställe. På natten är bemanningen glesare än under dag och kväll. Under jul- och nyårshelgerna är det något färre än vanligt i tjänst och många röda dagar efter varandra gör att trycket på den dygnet-runt-öppna sjukvården ökar.

– Under jul och nyår är vårdcentralerna inte öppna som vanligt, det finns begränsad tillgång till olika undersökningar och det kan ta längre tid för patienter som behöver utökade insatser att komma hem. Då uppstår platsbrist på vårdavdelningar och patienter som behöver mycket resurser kan bli kvar på akuten längre än vanligt. Det bidrar till att allt tar längre tid, säger Katarina Lockman Frostred.

Viktigt söka vård på rätt ställe

När patienter som inte har behov av akutvård söker sig till akutmottagningarna blir belastningen tung. Därför är det viktigt att alla som behöver vård söker den på rätt ställe och inte vänder sig till akuten för sådant som snabbare och bättre hanteras på vårdcentralen eller via 1177. 

– I perioder är läget mycket tufft. Vi har svårt att hinna lösa frågor som din vårdcentral hade hanterat om den haft öppet som vanligt. Men vi klarar vårt grunduppdrag – bara vi får fokusera på det – det vill säga de akut sjuka, säger Katarina Lockman Frostred.

När du behöver vård vänd dig alltid i första hand till 1177.se eller ring 1177 på telefon för vägledning och råd. Vid livshotande tillstånd ring alltid 112.

Senast uppdaterad: 16 juni 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?