Gå till sidans innehåll

Tandvård och tandreglering för barn och unga vuxna

Barn och unga vuxna i Sverige har rätt till gratis tandvård till och med det år de fyller 23 år. Du kan också ha rätt till gratis tandreglering om dina vävnader riskerar att skadas av ditt bett.

Ett barn borstar tänderna.

Som vårdnadshavare kan du välja tandvårdsmottagning åt ditt barn fram tills barnet fyller 13 år. Sedan kan ni göra valet tillsammans.

Har du fyllt 18 år väljer du själv. Du får gratis tandvård till och med det år du fyller 23 år, hos Folktandvården och privata tandläkare som har avtal med Region Skåne.

Om du inte själv väljer en tandvårdsmottagning blir du kallad till den folktandvårdsmottagning som ligger närmast där du bor.

På 1177.se kan du se vilka tandvårdsmottagningar som Region Skåne har avtal med och hur du väljer och byter mottagning.

Det är viktigt att rätta till tänderna när vävnader riskerar att skadas, till exempel gommen eller tandköttet.

Beslut om kostnadsfri tandreglering

Om du som patient är missnöjd med ditt bett ska du prata med din tandläkare. Tandläkaren gör då en första bedömning av ditt bettfel eller tandproblem. Om problemen är stora kontaktar tandläkaren en specialisttandläkaren inom tandreglering (ortodonti). Specialisttandläkaren bedömer om ditt bettfel är så stort att du har rätt till gratis tandreglering.

Du kan begära en andra bedömning

Om specialisttandläkaren säger nej till gratis tandreglering kan du begära en second opinion, en andra bedömning. För att få en second opinion kontaktar du din tandläkare som berättar vad som behövs och tar fram materialet.

Skulle du få nej även vid en second opinion kan du diskutera med din tandläkare om att själv betala för tandregleringen.

Rätt att välja specialisttandvårdsmottagning inom tandreglering

Om du är vårdnadshavare eller myndig kan du själv välja vilken specialisttandvårdsmottagning som du vill gå till för att få tandreglering. Region Skåne betalar tandregleringen om du dels har rätt till gratis tandreglering, dels har valt en specialisttandvårdsmottagning som har avtal med Region Skåne.

Här hittar du information om vilka specialisttandvårdsenheter som Region Skåne har avtal med:

Senast uppdaterad: 16 maj 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?