Gå till sidans innehåll

Se människan bakom

Som vårdpersonal möter vi många olika människor i utsatta och svåra situationer. Varje individ du möter bär på en berättelse. Det är viktigt att försöka ta emot denna berättelse utan att styras av dina egna förutfattade meningar. Det är viktigt att vi ger alla en jämlik vård, oavsett egna synpunkter och erfarenheter.

Stor grupp av leende människor

Kommunicera med patienten

Som vårdpersonal ska vi vara närvarande i mötet och visa engagemang för patienten. Inte så lätt alltid, framför allt när man kanske inte talar samma språk, men med nyfikenhet kommer man långt. Vänd dig direkt mot patienten och låt hen känna sig trygg och involverad i sin egen vård.

Samtidigt är anhöriga en viktig del i patientens vård och kan vara till stor hjälp i många situationer.

Se förbi kulturskillnader

Det är många olika saker som formar oss som individer. Utbildning, sjukdom, inkomst, uppväxt, vänner, värderingar, social status, ålder, sexualitet, religion och språk är några exempel. Kultur ett annat.

Med kultur menar vi hur människor lever tillsammans och de normer och värderingar som styr en grupp. Det kan vara en liten grupp, som på en arbetsplats, men det kan även röra sig om hur man lever i ett helt land.

Kommer två personer från samma kultur brukar de ha ganska lätt att förstå varandra. Kommer man däremot från två helt olika kulturer kan det bli missförstånd lite då och då, eftersom man lärt sig olika sociala regler att utgå ifrån.

Se förbi kulturernas olikheter och se individen du pratar med istället. I grund och botten är vi alla bara människor. Människor med egna tankar, känslor och problem. Patienten har kommit till dig för att hen behöver vård. Och vi är, oavsett kultur, åsikter och värderingar, alltid på patientens sida när det gäller att ge vår bästa vård.

Personcentrerad vård

All vård ska vara personcentrerad, vilket betyder att den utgår från patientens förutsättningar och upplevelser av situationen. Vården sker genom ett samarbete mellan oss som vårdgivare, patienten själv och dess närstående. Det är viktigt att involvera patienten i sin egen vård.

Senast uppdaterad: 8 mars 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?