Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Om försäkringsfunktionen

Försäkringsfunktionen är placerad inom koncernstab säkerhet beredskap.

Försäkringslösningarna gäller för Region Skånes dotterbolag och våra egendomsstiftelser där de så önskar.

Region Skåne med dotterbolag

Försäkringsfunktionen ansvarar för att:

  • Upphandla försäkringsförmedling.
  • Upphandla och vidmakthålla koncernens försäkringslösningar.
  • Svara för försäkringsinformationen i koncernen.
  • Samordna skadeförebyggande aktiviteter gentemot försäkringsgivare.
  • Sköta koncernens kontakter med försäkringsgivare angående rapportering och dylikt.
  • Hantera och fördela försäkringspremier.

Region Skåne exklusive dotterbolag

Försäkringsfunktionen ansvarar för att:

  • Registrera egendomsskada.
  • Reglera skada på skadekontot.
  • Reglera stora eller komplicerade skador inom regionens egendomsförsäkring.

Senast uppdaterad: 3 juni 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?