Gå till sidans innehåll

Om försäkringsfunktionen

Försäkringsfunktionen är placerad inom området för säkerhet beredskap hållbarhet och miljö.

Upphandling av försäkringar har skett under året för 2023 till och med 2027. Ny försäkring ska börja gälla från första januari 2023. Försäkringshandlingar publiceras så snart de är oss tillhanda.

Försäkringslösningarna gäller även för Region Skånes dotterbolag där de så önskar.

Detta gör vi:

Region Skåne med dotterbolag

  • Upphandla försäkringsförmedling
  • Upphandla och vidmakthålla koncernens försäkringslösningar
  • Svara för försäkringsinformationen i koncernen
  • Samordna skadeförebyggande aktiviteter visavi försäkringsgivare
  • Sköta koncernens kontakter med försäkringsgivare angående rapportering och dylikt
  • Hantera och fördela försäkringspremier

 Region Skåne

  • Registrera egendomsskada
  • Reglera skada på skadekontot
  • Reglering av stora eller komplicerade skador inom regionens egendomsförsäkring.

Senast uppdaterad: 4 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?