Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Kommande projekt

På den här sidan hittar du Region Skånes större kommande byggprojekt inför och under utannonsering av upphandling.

Nybyggnad infektionsenhet på sjukhusområdet i Helsingborg

Region Skåne planerar för en drygt 4 000 kvadratmeter nybyggnad på sjukhusområdet i Helsingborg. Lokalerna planeras för en infektionsavdelning om 24 en-patient vårdrum samt en infektionsmottagning. Två förbindelsegångar ska ansluta till sjukhusets befintliga huvudbyggnad. Byggnaden ska även att innehålla funktioner så som arbetsplatser, kök, läkemedels- och personalrum.

Byggnaden för infektionsenheten är ett delprojekt i det övergripande byggprojektet Befintligt sjukhus Helsingborg (BSH). Projektet innebär nybyggnad på så kallad prickad mark vilket medför ett tillfälligt bygglov.

Projekt Södra sjukhusområdet Malmö

Region Skåne planerar för cirka 65 000 kvadratmeter byggnation på södra sjukhusområdet i Malmö. Lokalerna planeras för barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, habilitering, syn-, hörsel- och dövverksamhet samt mobila team och specialiserad palliativ vård.

Projektet innebär tomställning, rivning, ombyggnation samt nybyggnation.

  • Förväntad tidplan: start våren 2023 – slut 2034
  • Upphandlingsmetod: dynamiskt inköpssystem

Upphandling byggherreorganisation Södra sjukhusområdet Malmö (tendsign.com)

Bussdepå Sturkögatan, Malmö

Skånetrafiken, en del av Region Skåne, ska bygga bussdepåer i Malmö.

Projektet Bussdepå Sturkögatan består av huvudbyggnad med kontor, personalytor, verkstad och tvättanläggning samt där tillhörande uppställningsytor, övrig anläggning och mottagningsstation. Byggnader omfattar cirka 3 500 bruttoarea och fastigheten som helhet omfattar 27 000 kvadratmeter mark.

  • Förväntad tidplan: höst 2024 - höst 2026
  • Entreprenadform: byggentreprenad
  • Status upphandling: pågår

Lämna anbud via Tendsign (tendsign.com)

Bussdepå Lockarp, Malmö

Skånetrafiken, en del av Region Skåne, ska bygga bussdepåer i Malmö.

Projektet Bussdepå Lockarp består av huvudbyggnad med kontor, personalytor, verkstad och tvättanläggning samt där tillhörande uppställningsytor, övrig anläggning och mottagningsstation. Byggnader omfattar cirka 9 000 bruttoarea och fastigheten som helhet omfattar 71 000 kvadratmeter mark.

  • Förväntad tidplan: höst 2024 - vår 2027
  • Entreprenadform: byggentreprenad
  • Status upphandling: utvärdering pågår

Lämna anbud via Tendsign (tendsign.com)

Nya sjukhusområdet Lund

Region Skåne har fattat inriktningsbeslut om Smörlyckan som framtida placering för sjukhusområdet i Lund.

Nu pågår upphandling av konsulttjänster för att ta fram underlag till planprogram i Lunds kommun, underlag till detaljplan och framtagande av konceptprogram.

  • Anbudstid: 4 april-5 maj 2024
  • Förväntad tidplan för konsultuppdrag: cirka 5 år med start höst 2024

Lämna anbud via Tendsign (tendsign.com)
 

Senast uppdaterad: 29 april 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?