Gå till sidans innehåll

Kommande projekt

På den här sidan hittar du Region Skånes större kommande byggprojekt inför och under utannonsering av upphandling.

Till- och ombyggnad på sjukhusområdet i Lund

För att skapa förutsättningar för bland annat bättre arbetsmiljö ska Region Skåne skapa tillbyggnader och anpassa delar av befintliga lokaler för neonatalsjukvård, kvinnosjukvård och infektionssjukdomar på Lunds sjukhusområde. Totalt handlar det om cirka 8 000 kvadratmeter till- och ombyggnad:

Neonatalavdelning

Utökning med två modulbyggnader förbundna med befintlig byggnad. Ger tio nya anpassade intensivvårdsrum med anslutande expedition.

Kvinnosjukvården

Samlokalisering av akutverksamheter och renovering av nuvarande gynekologisk mottagning på entréplan. Operationssal för urakuta kejsarsnitt byggs i befintliga lokaler.

Infektionssjukdomar

Utökning med en modulbyggnad med förbindelse till nuvarande infektionsbyggnad. Ger möjlighet att skapa rymliga enkel-isoleringsrum. Ombyggnad av entré för separat flöde elektiv vård, åtskild från akuta besök. Möjliggör flexibel dagvårdsenhet samt rymligare mottagningsrum med patientsäng. 

  • Entreprenadform: totalentreprenad i samverkan
  • Upphandlingsform: generalentreprenad med öppet förfarande
  • Upphandlingsannons: publicerad

Ombyggnad av befintliga lokaler i Lund

Etablering av ett centrum för avancerade terapeutiska medicinska produkter (ATMP) på Skånes universitetssjukhus i Lund. Projektet innebär ombyggnad av befintliga lokaler för att ge plats åt ATMP-verksamhet samt nya lokaler för etablerade verksamheter på området att flytta in i.

Projektet består av två separata entreprenader som är beroende av varandra; den första möjliggör utförandet av den andra. 

Entreprenad 1

Yta: cirka 450 kvadratmeter
Utförandetid: april - september 2023
Upphandlingen är avslutad.

Entreprenad 2

Yta: cirka 750 kvadratmeter
Utförandetid: november 2023 - augusti 2024
Upphandlingsannons: publicerad

Logga in och hämta förfrågningsunderlag (tendsign.com)

Senast uppdaterad: 19 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?