Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Vill du arbeta i ett resursteam?

I flera av Region Skånes förvaltningar finns interna resursteam, som tillfälligt och med kort varsel kan bemanna en verksamhet som saknar personal.

Region Skåne ska vara en attraktiv arbetsgivare med en stabil och varaktig bemanning med egna medarbetare för den löpande verksamheten och minska beroendet av inhyrd personal.

Du som medarbetare erbjuds en trygg anställning i Region Skåne samtidigt som både du och organisationen får en större flexibilitet.

Resursteamen är idag knutna till respektive sjukhus. På längre sikt är planen att de ska kunna utgöra en resurs för hela regionen, med medarbetare som arbetar över förvaltnings- och verksamhetsgränser.

Senast uppdaterad: 1 februari 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?