Gå till sidans innehåll

Begäran om e-post

Du kan begära ut e-postkorrespondens från och till anställda inom regionen. Borttagna meddelanden är att anses som gallrade och går ej att begära ut. Beställning kan göras för en e-postadress, alternativt e-postkorrespondens mellan två adresser. Den första e-postadressen behöver vara en @skane-adress.

När du beställer e-postmeddelanden så finns det några saker som kan vara bra att tänka på:

  • Det finns väldigt många anställda i regionen och var och en är ansvarig för hanteringen av sin e-post. Resultatet kan bli väldigt omfattande.
  •  Ju mer information vi får om det som efterfrågas desto bättre, använd gärna ämnesord eller begränsade tidsperioder för att få ett mer träffsäkert resultat.
  • Är du intresserad av e-postmeddelanden till/från fler än två personer behöver du lägga flera beställningar.

När resultatet från sökningen tagits fram skickas det till handläggare för sekretessprövning. Därefter skickas prövat material vidare till dig.

E-post från och till personer som avslutat sin tjänst sparas i max två år.

Din begäran kommer att hanteras skyndsamt. Vi kontaktar dig om din begäran behöver kompletteras eller korrigeras. Om resultatet av din begäran genererar en större mängd än 100 mejl kommer vi att kontakta dig och be om ytterligare information för att specificera begäran och på så vis få ner resultatet till en hanterbar mängd.

Har du frågor om formuläret och hur du gör en beställning, eller undrar något under handläggningstiden, vänligen kontakta region@skane.se

Begäran om e-post

Den här funktionen kräver att din webbläsare tillåter nödvändiga cookies. Ändra inställningar i din webbläsare och försök igen, eller prova en annan webbläsare.

Inkommande och utgående e-post (markera minst ett alternativ) (obligatorisk)


Om din begäran gäller e-post mellan två personer:

Dina kontaktuppgifter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Senast uppdaterad: 18 oktober 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?