Gå till sidans innehåll

Vi måste se hela människan

På Vårdcentralen Svalöv är några av nyckelorden att lära känna patienterna, att se hela människan och att ha kontinuitet.

Cecilia på Svalövs vårdcentral.

På Vårdcentralen Svalöv är några av nyckelorden att lära känna patienterna, att se hela människan och att ha kontinuitet.

– Det krävs mod att ta ett andetag, luta sig tillbaka och lyssna ordentligt. När vi ser vad det är för en människa vi har framför oss kan vi hjälpa på ett bättre sätt, säger Cecilia Persson, verksamhetschef på vårdcentralen Svalöv.

Sedan 2021 arbetar vårdcentralen enligt den så kallade Svalövs-modellen. Den innebär bland annat att jobba i team, där patienten också är en del av teamet. I modellen ingår också ett nära samarbete med andra parter, som kommunen, apoteket och arbetsförmedlingen. Men även kontakter med lokala livsmedelsbutiker och gym för att sätta fokus på hälsa. Centralt i modellen är att se hela människan och lära känna sina patienter.

– Vi på vårdcentralen har ett ansvar för patienten genom hela livet från att hjärtat börjar ticka tills det slutat slå. Det går inte att dela upp människor i en njure, ett knä och psykisk ohälsa. Vi måste se hela människan hela tiden. Det ena påverkar det andra, säger Cecilia Persson.

Hon menar att det lönar sig att stanna upp och verkligen se vad som gör bäst nytta för patienten, istället för att direkt försöka hitta en lösning på ett visst problem.

– Tidigare sprang vi för fort. Det gäller att ta ett andetag och se helheten. En patient som har ont i magen kanske inte behöver en gastroskopi-undersökning, utan ett samtal om hälsa.

Lär sig av klagomål och kritik

Cecilia Persson pekar också på att man måste ha forum på en arbetsplats, där alla professioner kan diskutera. På Vårdcentralen Svalöv samlas personalen två dagar i veckan för att prata om patientärenden.

– Alla medarbetares perspektiv är viktigt. Vi blir alla lite smartare när vi får höra andras synpunkter, säger hon.

Ett annat sätt att utveckla verksamheten på vårdcentralen är de medborgarråd där personalen pratar med patienter för att höra hur de vill ha det och vad de förväntar sig. Cecilia Persson menar att det höjer kompetensen på vårdcentralen:

– Vi lär oss så mycket. Att fånga upp klagomål och ta till sig av kritik gör att vi funderar på om vi kan göra saker på ett annat sätt.

Värdet skapas i mötet

Cecilia Persson började sin karriär inom vården som barnsköterska och hade inga tankar på att bli chef. När hennes dåvarande chef skulle gå i pension såg chefen Cecilias potential och tyckte att hon skulle ta över. Nu har Cecilia Persson varit chef i tio år.

Ett råd till den som är ny som chef är att inte tappa bort sig i det komplexa systemet som vården innebär.

– Om man fokuserar för mycket på organisationen, ersättningssystem och att leverera siffror gör man fel saker. Det har jag fått lära mig den hårda vägen, säger Cecilia Persson.

– Nu förstår jag att allt runtomkring bara är ett stöd – det är ramar. Det är vi inuti ramarna som bygger värdet och det är det som måste vara i fokus. Alla vi som jobbar med människor måste förstå att vårt uppdrag är större än oss själva. Vi måste hjälpas åt att sudda ut gränserna och hindren mellan oss. Det är i mötet mellan dig och mig det sker – det är där vi skapar värde.

Får energi när det blir bra för patienten

Cecilia Persson tycker att det ofta blir för mycket fokus på att resurserna inom vården inte räcker till. Hon pekar på att en del av lösningen för organisationen är samverkan.

– Jag tänker att resurserna räcker till om vi hjälps åt och inte hamnar i stuprör som gör jobbet svårare. Det blir enklare för oss alla om vi sträcker ut en hand och hjälps åt.

Sedan vårdcentralen började med Svalövs-modellen kommer personalen ofta till Cecilia Persson och berättar hur bra det blev.

– Det ger mig så mycket energi! Jag tänker att jag kan flytta berg med känslan jag får i kroppen, när jag hör att det händer något som hjälper våra patienter på riktigt.

Utsedd till årets chef

Under 2022 blev Cecilia Persson utsedd till årets chef i Region Skåne. Att det var de egna medarbetarna som nominerade henne värmer extra mycket:

– Det är en fingervisning på att vi är på rätt väg och att jag har personalen med mig. Att mina medarbetare får växa och blomma betyder enormt mycket för mig.

Cecilia Persson trycker på flera fördelar med att ta sig tid att se hela människan och att lära känna sina patienter: det ger arbetsglädje och energi, det gör det lättare att få personalen att stanna och lättare att rekrytera.

– Vi har inte tid att ha bråttom. När vi inte känner våra patienter gör vi fel saker och hjälper inte dem på ett riktigt sätt. När jag gör rätt saker på jobbet blir det inte jobbigt att jobba utan ger bara energi.

Senast uppdaterad: 16 juni 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?