Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Om Region Skåne på nationella minoritetsspråk

Region Skåne publicerar ett antal texter om Region Skånes verksamhet och uppdrag på erkända varianter av de fem nationella minoriteternas språk.

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) ska förvaltningsmyndigheter i Sverige informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Alla fem nationella minoriteter omfattas av lagen.

Utöver att översätta texter på webben informerar Region Skåne bland annat förtroendevalda och chefer om lagens krav och lyfter fram de nationella minoriteternas kultur i Region Skånes kulturplan.

Handlingsplan för nationella minoriteter 2023-2027 (pdf, nytt fönster)

Finskt förvaltningsområde

Sen den 1 februari 2015 ingår Region Skåne i finskt förvaltningsområde. Detta sedan två kommuner, Malmö och Trelleborg, ansökt hos regeringen om att få ingå i förvaltningsområdet.

Det innebär att personer som tillhör den sverigefinska gruppen har förstärkta rättigheter när det kommer till att använda finska vid såväl muntliga som skriftliga kontakter med Region Skåne. Därför måste Region Skåne bland annat se till att det finns personal som behärskar finska.

Senast uppdaterad: 3 juni 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?