Gå till sidans innehåll

Om Region Skåne på nationella minoritetsspråk

Region Skåne publicerar ett antal texter om vår verksamhet och vårt uppdrag på erkända varieteter av de fem nationella minoriteternas språk.

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) ska förvaltningsmyndigheter i Sverige informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Alla fem nationella minoriteter omfattas av lagen.

Det är upp till varje person att avgöra om man tillhör en av dessa nationella minoriteter eller inte. Det handlar om vilken grupp man identifierar sig med och känner samhörighet med.

Utöver att översätta texter på webben, informerar Region Skåne bland annat förtroendevalda och chefer om lagens krav, och lyfter fram de nationella minoriteternas kultur i Region Skånes kulturplan.

Se mer i vår handlingsplan under Styrande dokument

Finskt förvaltningsområde

Sen den 1 februari 2015 ingår Region Skåne i finskt förvaltningsområde. Detta sedan två kommuner, Malmö och Trelleborg, ansökt hos regeringen om att få ingå i förvaltningsområdet.

Det innebär att personer som tillhör den sverigefinska gruppen har förstärkta rättigheter när det kommer till att använda finska vid såväl muntliga som skriftliga kontakter med Region Skåne. Därför måste Region Skåne bland annat se till att det finns personal som behärskar finska.

Senast uppdaterad: 1 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?