Gå till sidans innehåll

Ny servicebyggnad skapar möjligheter

En ny servicebyggnad samlar och effektiviserar all logistik och service på sjukhusområdet och bidrar till ökad patientsäkerhet och hållbarhet. Den nya byggnaden på cirka 27 000 kvadratmeter är en central del i den stora omstruktureringen av sjukhusområdet i Malmö.

Port för leveranser till och från sjukhusområdet

Varje dag levereras och hanteras över tusen måltider, sju ton patient- och personaltextiler, fjorton vagnar post och paket samt fyra ton restavfall till sjukhusområdet. Merparten av alla dessa leveranser går till servicebyggnaden.

Byggnaden har en strategisk placering i utkanten av sjukhusområdet, i direkt anslutning till större transportleder. Det bidrar till att minska transporterna inne på sjukhusområdet. För att minimera störning och buller mot närliggande miljöer är lastgården dessutom inbyggd.

Samlad laboratorieverksamhet

I servicebyggnaden finns ett toppmodernt automatiserat laboratorium som ger service dygnet runt. Fler än 6 000 prover kommer dit varje dag för analysering. Av dessa är cirka 30 procent från sjukhusområdet och resten från vårdcentraler samt andra sjukhus och vårdgivare. Proverna levereras i transportlådor som packas upp och sorteras av robotar.

De flesta prover hanteras på en automatisk bana där proverna analyseras. Genom att automatisera uppgifter får laboratoriepersonalen mer tid till att granska resultaten för att kunna ge snabba och säkra provsvar.

Vision över automatiserad hantering av prover

Arbetskrävande processer automatiseras så att laboratoriepersonal kan fokusera på att ge säkra och snabba svar.

Plats för blodbank och patologilaboratorium

I byggnaden finns det också en blodbank. Den försörjer sjukhuset med olika blodkomponenter som behövs vid till exempel operationer, behandlingar och förlossningar. 

Det finns även ett patologilaboratorium där främst vävnadsprover från misstänkta tumörer analyseras. Istället för att använda ett mikroskop visas proverna på en bildskärm. Genom denna digitala variant blir det möjligt att dela vävnadsprover mellan experter runt om i världen.

Automatiska och säkra transportflöden

Automatisering och digitalisering är viktiga delar i modernisering av  logistiken. De flesta fysiska leveranserna ska ske med förarlösa truckar. De utgår från servicebyggnaden och kör i kulvertsystemet och vidare till de olika byggnaderna på sjukhusområdet. I den nya vårdbyggnaden åker de specialhiss upp till avdelningarna där servicepersonal tar hand om leveransen och ser till att saker hamnar på rätt plats.

en grupp människor går uppför sluttande betonggolv med väggar inomhus

Visning av ramp upp från kulvertsystemet i samband med invigningen av servicebyggnaden i maj 2023.

Rörpost för snabba provsvar

Det har också installerats ett nytt rörpostsystem som kopplar ihop vårdavdelningar, mottagningar och operationssalar med det nya laboratoriet i servicebyggnaden. Rörpost används för prover, blodpåsar och läkemedel och gör det möjligt att till exempel snabbt skicka och få svar på vävnadsprover under tiden som en operation pågår.

Så kallad ”point-to-point” är ett transportsystem för provrör. Det kompletterar rörpost för vårdavdelningar som skickar mycket prover. Ingen förpackning behövs till provröret, som skjuts med tryckluft genom en plastslang. Hastigheten är cirka 10 meter per sekund från vårdavdelning till laboratoriet. 

Båda system bidrar till extra snabba provsvar – något som kan ha stor medicinsk betydelse för patienten.

Teknisk infrastruktur byggs ut och moderniseras

Robusthet och redundans är viktigt för sjukvården. I samband med ombyggnaden på sjukhusområdet byggs den tekniska infrastrukturen ut och moderniseras. Det handlar bland annat om medicinska gaser, processvatten, sprinkler och centrala styr- och övervakningsfunktioner. 

Kulvertsystemet är infrastrukturen under mark för transporter och teknik inom sjukhusområdet. Det har gjorts omfattande om- och tillbyggnader av kulvertsystemet för att kunna bygga vård- och servicebyggnaderna. Bland annat har en cirka 150 meter lång och 11 meter bred kulvert för både transporter och teknik byggts som ska sammanlänka de nya byggnaderna.

Ny teknikkulvert

Ny teknikkulvert under sjukhusområdet. Foto: Anders Guldstrand.

Senast uppdaterad: 19 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?