Gå till sidans innehåll

Varumärkesposition

Det är viktigt att alla som bor och verkar i Skåne känner till Region Skåne och har en tydlig bild av vad de kan förvänta sig av oss som region. Att positionera ett varumärke handlar om att forma, definiera och skapa enhetlighet.

Genom att konsekvent utgå ifrån varumärkespositionen i all kommunikation, i ton, stil och budskap, stärks varumärket.

Vår position

Region Skånes position är att vara en "omtänksam möjliggörare".

Att alltid utgå ifrån positionen ger en tydlig röst som gör det lättare att känna igen när Region Skåne är avsändare. Det är en förutsättning för att kunna bygga lojalitet och stabila relationer med invånarna. Positionen omtänksam möjliggörare är grundbulten för det kontinuerliga arbetet med att utveckla och stärka varumärket Region Skåne.

Hur vi kom fram till positionen

Den globala modellen NeedScope har använts för att hitta rätt varumärkesposition. Modellen fokuserar på att förstå och möta andras förväntningar utifrån de två huvudkomponenterna behov (needs) och erbjudande (scope).

Även Region Skånes dottervarumärken har använt sig av NeedScope-modellen för att ta fram deras varumärkespositioner. Skånes universitetssjukhus position är "kunskapsnavet" och Skånetrafikens position är "engagerad möjliggörare".

Senast uppdaterad: 14 mars 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?