Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Nolltolerans mot diskriminering och trakasserier

Det är aldrig acceptabelt att någon på sin arbetsplats blir utsatt för kränkningar och trakasserier, och inom Region Skåne råder nolltolerans. Alla ska kunna känna sig trygga på jobbet och det är vårt ansvar som arbetsgivare att se till att det är så.

Region Skåne har en tydlig rutin för hur medarbetare och särskilt chefer ska agera på händelser där någon blir utsatt. Vi arbetar också systematiskt med att förebygga kränkningar och trakasserier, enligt Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen. 

Utbildning

Chefer, HR-specialister, skyddsombud och fackliga företrädare utbildas löpande i ämnet. Vi införde uppdaterade rutiner utifrån förändrad lagstiftning under hösten 2017, och krav ställs på alla delar av organisationen att arbeta med ökad kännedom, medvetenhet och uppföljning.

Visselblås

Region Skånes visselblåsartjänst  används för att rapportera om allvarliga missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang där det finns ett allmänintresse av att missförhållandena kommer fram, till exempel då det rör sig om lagbrott.

Du rapporterar anonymt från vilken dator som helst, på jobbet eller hemifrån. Du behöver inte ha bevis, men du måste vara uppriktig och aldrig rapportera mer än vad som är nödvändigt.

Visselblåsartjänsten är intern och vänder sig till medarbetare inom regionen. Mer information om Region Skånes visselblåsartjänst och hur du går tillväga finns på intranätet som du kan ta del av när du är anställd av Region. 

Senast uppdaterad: 1 februari 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?