Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Språk och tonalitet

Invånarna i Skåne behöver kunna förstå Region Skånes erbjudande. För offentliga myndigheter finns krav på tydlighet och tillgänglighet. Med stöd av Region Skånes tonalitet kan kommunikationen anpassas efter situation och sammanhang.

Språk

Språket är en viktig grund för allt arbete i Region Skåne. Den svenska språklagen säger att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

För att demokratin och samhället ska fungera måste mottagaren förstå vad Region Skåne säger och skriver. Därför används lätt svenska och det finns beredskap för att använda andra språk när målgruppen behöver det. Region Skånes kommunikation är jämlik, normkritisk och inkluderande och följer riktlinjerna kring klarspråk, skrivregler och tillgänglighet i digitala medier.

Tonalitet

Region Skånes tonalitet utgår från varumärkespositionen som omtänksam möjliggörare och personlighetsdragen stödjande, klok och engagerad. Tonaliteten definierar varumärket, det som organisationen står för.

Tonaliteten är ett verktyg som underlättar skapandet av innehåll som låter och känns likadant i alla kanaler oavsett vem som håller i pennan. Det bidrar till att göra Region Skåne tydligt och lätt att känna igen. Tonaliteten skapar trygghet, förtroende och hållbara relationer med våra invånare.

Anpassa efter situation

Språk och tonalitet måste anpassas efter kanalval, målgrupp, om kommunikationen sker i tal eller skrift, om kommunikationen vänder sig till många eller få, eller om kommunikationen sker i tryckta, digitala eller sociala medier. Humor kan till exempel vara ett kraftfullt verktyg för att väcka engagemang i målgrupper som annars är svåra att nå. Det är ett övervägande som måste göras beroende på situation och uppdrag.

När kommunikationen är relevant och engagerande ökar sannolikheten för att den når fram till mottagaren på ett effektivt sätt.

Senast uppdaterad: 27 mars 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?