Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Skånepanelen 3: 2021 - Turism

Publiceringsår: 2021 | Utgivare: Region Skåne

En undersökning har genomförts med hjälp av ett digitalt enkätverktyg under augusti/september 2021 med deltagarna i Region Skånes webbpanel – Skånepanelen.

Bakgrund och syfte

Region Skåne har genom undersökningen kunnat ta del av skåningarnas attityder till turism, deras egna naturvanor och hållningen till trängselbegränsande åtgärder. Resultaten används i Region Skånes fortsatta arbete med verkningsfulla åtgärder för en hållbar utveckling av turismen i Skåne.  

Senast uppdaterad: 29 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?