Gå till sidans innehåll
Grannar sitter på en trottoar och delar en måltid.

Regler och rättigheter i vården

Som patient i Skåne har du rätt till en jämlik, trygg och säker vård. Olika lagar styr hur vården ska organiseras och bedrivas och vilket ansvar vårdgivaren har. Förutom de olika lagarna finns det lokala bestämmelser.

Påverka din vård

Hälso- och sjukvårdslagen handlar om hur vården i Sverige ska organiseras och bedrivas. Den utgår från grundtanken att alla människor i Sverige ska få en god och säker vård på lika villkor.

Patientsäkerhetslagen handlar om Region Skånes och andra vårdgivares ansvar att se till att vården bedrivs säkert och om patientens möjligheter att anmäla fel i vården. 

Utöver den nationella lagstiftningen finns regionala bestämmelser, till exempel kring hur mycket ett besök i vården kostar.

Senast uppdaterad: 14 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?