Gå till sidans innehåll

Sjukresor och färdtjänst

Alla som bor i Skåne och reser till och från sjukvård kan ansöka om ersättning för sjukresor. Om du har svårt att resa eller förflytta dig på egen hand på grund av en funktionsnedsättning kan du beviljas färdtjänst.

Inifrån en sjuktransport, en äldre kvinna sitter i bilen , en yngre man i rullstol rullas in bak i bilen.

I de flesta fall fungerar Skånetrafikens bussar och tåg eller privatbil utmärkt för sjukresor. Om det finns medicinska skäl är det möjligt att resa med taxi. Du betalar alltid en del av resan själv.   

Även du som tillfälligt vistas i Sverige och omfattas av förordningen (EEG) 1408/71 kan ansöka om ersättning. Du som är svensk medborgare bosatt utomlands har rätt till sjukresa i Skåne vid behov av akut sjukvård.  

Ansök och läs om sjukresor på Skånetrafikens webbplats 

På Skanetrafiken.se kan du läsa mer om hur sjukresor fungerar. Där hittar du information om till exempel:

  • Hur du beställer sjukresa
  • Hur du ansöker om ersättning för sjukresa
  • Vilka regler som gäller för respektive taxi, tåg, buss eller privatbil
  • Hur du kontaktar Skånetrafiken vid frågor om sjukresor

Färdtjänst kan innebära resa med personbilar eller specialfordon inom Serviceresor, eller resa med våra vanliga bussar och tåg i sällskap med en ledsagare. Det kan också vara en kombination av dessa.

Färdtjänsttillståndet anpassas utifrån din funktionsnedsättning och förmåga att resa. Vilket färdsätt du har rätt till framgår i ditt beslut om färdtjänst.

Ansök hos Skånetrafiken eller din kommun

Du ansöker om färdtjänst hos Skånetrafiken eller din kommun. Många kommuner har avtal med Skånetrafiken, men inte alla. Bor du i en kommun i Skåne som inte har avtal med Skånetrafiken vänder du dig till din kommun med din ansökan.

På Skånetrafikens webbplats finns information om hur du gör för att ansöka, och vilka kommuner som ingår i Region Skånes ansvarsområde för färdtjänst.

Senast uppdaterad: 14 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?