Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Våra ansvarsområden

I våra ansvarsområden ingår vården och kollektivtrafiken, utvecklingen av näringsliv, kultur, infrastruktur, samhällsplanering samt miljö- och klimatfrågor i Skåne.

Hälsa och vård

Sjukvården är den största verksamheten i Region Skåne. Tillsammans med arbetet för ökad folkhälsa, framstående forskning och en stor skånsk industri inom läkemedel och medicinteknik bildar den det breda spektrum av hälsa som Region Skåne arbetar med.

Region Skåne beslutar övergripande om vården och samordnar den offentligt finansierade sjukvården i Skåne, som utförs av både privata och offentliga verksamheter.

Tandvård

Region Skåne samordnar den offentligt finansierade tandvården i Skåne, som utförs av både privata och offentliga verksamheter. 

Forskning

Region Skåne arbetar för att främja forskning och utveckling i Skåne och därmed stärka regionens tillväxt. Inom vår verksamhet för hälso- och sjukvård bedriver vi kliniska studier tillsammans med universitet, högskolor och näringsliv.

Tillväxt och hållbar utveckling

Ekonomisk tillväxt och en hållbar utveckling är en förutsättning för att invånarna i Skåne ska ha en god livskvalitet. Region Skåne har en ledande roll i arbetet med att utveckla infrastrukturen, stärka näringslivet och skapa ett hållbart och attraktivt Skåne.

Näringsliv

Region Skåne samordnar och arbetar tillsammans med många andra offentliga och privata aktörer för att utveckla det skånska näringslivet och öka tillväxten i Skåne.

Samhällsplanering

Befolkningen i Skåne blir alltmer rörlig, och för många finns bostaden, arbetet och fritidsaktiviteten i olika kommuner. Region Skåne ska vara ett stöd för kommunerna och koordinerar den fysiska samhällsplaneringen på en regional nivå.

Infrastruktur

Vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser skapar tillsammans med bredband tillgänglighet och förutsättningar för en positiv utveckling i Skåne. Region Skåne planerar och samordnar framtida satsningar på infrastruktur i Skåne.

Kollektivtrafik

Region Skåne har det totala ansvaret för kollektivtrafiken i Skåne. Skånetrafiken är en del av Region Skåne och ansvarar för genomförandet av kollektivtrafiken i form av stadsbussar, regionbussar, och den regionala tågtrafiken – Pågatågen och Öresundstågen.

Miljö och natur

I egenskap av Skånes största arbetsgivare har det interna miljöarbetet i Region Skåne stor betydelse. Tillsammans med ett omfattande utåtriktat arbete verkar det för god och hållbar miljö och natur i hela Skåne. Region Skåne är även huvudman för Skåneleden, som utgörs av cirka 130 mil vandringsleder i Skåne, och stödjer förvaltningen av ett tjugotal strövområden.

Kultur

Region Skåne samordnar utvecklingen av kulturen i Skåne och fördelar regionala och statliga medel till kommuner, kulturinstitutioner och det fria kulturlivet. 

Marknadsföring av Skåne

I samverkan med kommuner och andra aktörer marknadsför vi Skåne som besöks- och evenemangsregion.

Senast uppdaterad: 25 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?