Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Skåneenkäten: Helårsrapport 2019

Publiceringsår: 2019 | Utgivare: Region Skåne

Region Skåne genomför regelbundna medborgarenkäter som en del i arbetet med medborgardialog. Denna undersökning, kallad Skåneenkäten, genomförs två gånger per år.

Resultatet som presenteras i denna rapport redovisas för helåret 2019, med datainsamling i april och oktober.Totalt har 622 enkäter besvarats i höstens undersökning och 908 enkäter besvarades i vårens mätning.

Syftet med studien är att bland annat undersöka medborgarnas kunskaper om och attityder till Region Skånes ansvarsområden och den politiska
styrningen. Resultaten används som en del av olika beslutsunderlag.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?