Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Budget och årsredovisning

Budgeten med tillhörande verksamhetsplan är det viktigaste politiska dokumentet. Det styr Region Skånes verksamhet och anger hur pengarna ska fördelas i den. Region Skånes fullmäktige beslutar om budget och verksamhetsplan.

Budget och årsredovisning

Budgeten med tillhörande verksamhetsplan är det viktigaste politiska dokumentet. Det styr Region Skånes verksamhet och anger hur pengarna ska fördelas i den. Region Skånes fullmäktige beslutar om budget och verksamhetsplan.

När året är slut gör vi en årsredovisning där vi redovisar hur året faktiskt gick för vår verksamhet. Där framgår om Region Skåne höll budget eller inte och om de beslutade målen för verksamheten uppfylldes.

Under 2023 betalar skåningen 11,18 kronor av varje intjänad beskattningsbar hundralapp i regionskatt till Region Skåne.

Gemensamt finansierad samhällsservice

Vi använder dina pengar till att ge alla skåningar och besökare en gemensamt finansierad sjukvård, kollektivtrafik, kultur och till regionalt utvecklingsarbete.

Region Skåne får också intäkter från staten via det kommunalekonomiska utjämningssystemet och särskilt riktade statsbidrag.

Senast uppdaterad: 11 januari 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?