Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Kollektivtrafik

Region Skåne ansvarar för att de som bor eller befinner sig i Skåne har tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik. Skånetrafiken är vår samhällsfinansierade kollektivtrafik.

Pågatåg som swishar fram i landskapet

Kollektivtrafiken har en nyckelroll för att du ska kunna bo, studera eller arbeta var du vill. Ju fler som åker kollektivt, desto bättre är det också för vår miljö.

Regional kollektivtrafikmyndighet

Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne län. Det innebär att vi har det politiska och ekonomiska ansvaret för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken.

Vår roll är dubbel; dels är vi som myndighet "beställare" av samhällsfinansierad kollektivtrafik, och dels utför vi den genom förvaltningen Skånetrafiken.

Skånetrafiken – samhällsfinansierad kollektivtrafik

Skånetrafiken ansvarar för att driva den samhällsfinansierade kollektivtrafiken. 

Skånetrafiken ansvarar för Påga- och Öresundståg, för gula regionbussar och gröna stadsbussar, och för färdtjänst i flera skånska kommuner.

Kommersiell kollektivtrafik

Privata trafikföretag får bedriva kommersiell kollektivtrafik på regional nivå, utan ekonomiskt stöd från Region Skåne, helt fritt. Region Skåne är positiv till kommersiell kollektivtrafik och ska som regional kollektivtrafikmyndighet skapa förutsättningar för kommersiell trafik.

Senast uppdaterad: 2 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?