Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Skånepanelen 2: 2020 - Regional utvecklingsstrategi

Publiceringsår: 2020 | Utgivare: Region Skåne

En uppföljande enkätundersökning har genomförts med deltagare i Region Skånes webbpanel – Skånepanelen – för att involvera befolkningen i översynen av den regionala utvecklingsstrategin.

Svarsfrekvensen var 62 procent och totalt 3161 skåningar har deltagit i undersökningen. Undersökningen genomfördes under februari 2020 av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator).

Syfte och bakgrund

Region Skåne ansvarar för att ta fram en strategi för Skånes utveckling i samarbete med kommunerna, statliga myndigheter, näringslivet och den idéburna sektorn. Strategin ska ge förutsättningar för en god och hållbar livskvalitet för skåningarna, samt skapa tillväxt och göra Skåne till en attraktivare plats.

Den nuvarande regionala utvecklingsstrategin heter ”Det öppna Skåne 2030” och utgår från målet om ett öppet Skåne år 2030. Enkätundersökningen med deltagare i Skånepanelen är en del av ett omfattande arbete med en översyn av strategin.

Senast uppdaterad: 13 november 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?