Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Skånepanelen 1: 2019 - Regional utvecklingsstrategi

Publiceringsår: 2019 | Utgivare: Region Skåne

En enkätundersökning har genomförts med deltagare i Region Skånes webbpanel – Skånepanelen – för att involvera befolkningen i översynen av den regionala utvecklingsstrategin.

Svarsfrekvensen var 69 procent, och totalt har 3558 skåningar deltagit i enkätundersökningen. Undersökningen har genomförts under januari-februari 2019 av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator).

Syfte och bakgrund

Region Skåne ansvarar för att ta fram en strategi för Skånes utveckling i samarbete med kommunerna, statliga myndigheter, näringslivet och den idéburna sektorn. Strategin ska ge förutsättningar för en god och hållbar livskvalitet för skåningarna, samt skapa tillväxt och göra Skåne till en attraktivare plats.

Den nuvarande regionala utvecklingsstrategin heter ”Det öppna Skåne 2030” och utgår från målet om ett öppet Skåne år 2030. Just nu pågår en översyn av strategin genom dialog med aktörer inom olika samhällssektorer. Enkätundersökningen med deltagare i Skånepanelen är en del av detta arbete. Resultatet av översynen behandlas av politikerna i regionstyrelsen under 2019.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?