Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Energi

Region Skåne har länge arbetat aktivt för att minska energiförbrukningen och vidtar ytterligare åtgärder för att energieffektivisera.

Elledningar i solnedgång.

Varje år förbrukar Region Skåne totalt cirka 250 miljoner kilowattimmar i de fastigheter som regionen äger. En ansenlig mängd energi som behövs för att kunna bedriva verksamheterna i det 1,2 miljoner kvadratmeter stora fastighetsbeståndet, en area motsvarande 170 fotbollsplaner.

Mest el drar byggnader med tung medicinteknisk utrustning på Region Skånes sjukhus. De kraftigt ökade elpriserna gör att Region Skåne får betydligt högre kostnader för elen än vad som budgeterades för 2022.

Minskad elanvändning sedan 2013

Region Skåne investerat drygt 400 miljoner i energieffektiviserande åtgärder sedan 2013. Resultatet är en minskning av energianvändningen med 22 procent, motsvarande 60 miljoner kilowattimmar per år, som sparats genom energieffektiviserande åtgärder.

Region Skåne äger vindkraftverk

Sedan 2016 äger Region Skåne sex vindkraftverk i Fröreda i Småland samt en mindre anläggning i Trelleborg. Dessa producerar tillsammans cirka 65 GWh per år och motsvarar ungefär 40 procent av Region Skånes elanvändning. Vindkraftverken har varit en god affär för skånska skattebetalare. Redan vid halvårsskiftet i år genererade de en vinst på cirka 30 miljoner kronor. Det sparar både miljö och skattemedel.

Prissäkrade kontrakt påverkar kostnaderna

Region Skånes elkostnader påverkas också av hur elavtalet ser ut. 60 procent av Region Skånes el är upphandlad, vilket dämpar prisvariationerna på elmarknaden.

Resterande el köper Region Skåne till rörligt pris. Samtidigt säljer Region Skåne ungefär samma mängd el på marknaden i form av vindkraftsproduktion.

Energieffektivt byggande vid om-, ny- och tillbyggnation

Region Skåne bygger enligt branschklassningen Miljöbyggnad med nivå Guld på område Energi. Det innebär lägre energianvändning och hög andel förnybar energi. Särskilt vid nybyggnation finns stora möjligheter att påverka energianvändningen för en lång tid framöver.

Så sparar Region Skåne energi

Region Skåne arbetar på olika sätt med att minska elförbrukningen och sänka elkostnaderna.

Region Skåne sänker värmen inomhus

En temperatursänkning i Region Skånes lokaler gör stor skillnad på energiförbrukningen. För varje grad som inomhustemperaturen sänks så minskar värmeförbrukningen med cirka fem procent. 

Beslutet om att sänka värmen har vägts mot eventuella negativa konsekvenser för de som vistas i lokalerna. Därför omfattas lokaler där det inte bedrivs patientnära arbete, så som kontorslokaler, laboratorium, lager och andra utrymmen.  

De 5 viktigaste åtgärderna

  • Underhåll och optimering av installationer, så att teknisk utrusning fungerar som den ska.
  • De fastighetstekniska systemen för värme, kyla, ventilation och belysning anpassas så att de tar hänsyn till behovet, dvs när det är människor i byggnaderna och när det behövs värme eller kyla.
  • Bygga energieffektivt vid såväl ny-, som om- och tillbyggnad.
  • Öka återvinningen av värme och kyla i ventilationssystemen.
  • Utbildning och kommunikation för förändrat beteende kring energianvändning hos Region Skånes medarbetare.

Senast uppdaterad: 24 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?