Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Fysioterapeut

Fysioterapeuter arbetar med rehabilitering, träning och anpassad fysisk aktivitet samt med att främja hälsa genom att förebygga sjukdom och skada genom hela livet.

En fysioterapeut pratar med en annan person i en träningslokal.

Vad gör en fysioterapeut?

Fysioterapeuter arbetar evidensbaserat och ser till hela människan, oavsett diagnos. Fysioterapeuter har unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa utifrån varje enskild individs förmåga. Varje människas individuella förutsättningar står i centrum när fysioterapeuter gör sin professionella bedömning.

De utformar och anpassar mobilisering och träning efter individens förutsättningar för att denne skall kunna vara så aktiv och självständig som möjligt i sitt liv och olika situationer.

Fysioterapeuter möter patienter i alla åldrar som kan ha belastningsskador, akuta idrotts- och fallskador, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar eller andra hälsoproblem som till exempel smärta, stelhet, muskelsvaghet, andningsproblem, stress, rädsla eller ångest.

Sedan 2014 är fysioterapeut en skyddad yrkestitel för sjukgymnaster.

Utbildning

Fysioterapeutbildningen omfattar 180 högskolepoäng (motsvarande tre års heltidsstudier) på universitet och leder fram till en kandidatexamen och fysioterapeutexamen, som i sin tur berättigar till legitimation. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen.

Det finns 17 specialistinriktningar inom fysioterapi: arbetshälsa och ergonomi, fysisk aktivitet och idrottsmedicin, hjärt och kärl, intensivvård, mental hälsa, neurologi, obstetrik, gynekologi och urologi, onkologi, ortopedi, ortopedisk manuell terapi (OMT), pediatrik, primärvård, respiration, reumatologi, smärta och smärtrehabilitering, veterinärmedicin samt äldres hälsa.

Vardagen i Region Skåne

Hon är fysioterapeuten som sätter Skåne i rörelse

Helene Henriksson har en drivande roll i Region Skånes projekt Sätt Skåne i rörelse, som ska bidra till ett samhälle där fler barn och unga hittar rörelseglädje och är mer fysiskt aktiva.

Senast uppdaterad: 25 januari 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?