Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Molekylärmedicinska laboratoriet inom allmänmedicin

Centrum för primärvårdsforskning driver sedan 2011 ett experimentellt laboratorium med målsättningen att förstå patofysiologi. Syftet är även att utveckla diagnostiska och prognostiska biomarkörer för vanliga kroniska sjukdomar inom primärvården.

Laboratoriet är utrustat med toppmodern teknologi, som till exempel ett iSeq 100 Sequencing System för next-generation sequencing, en Bio-Rad CFX384 realtids PCR-maskin, ett Bio-Plex Suspension Array System för forskning om proteinbiomarkörer samt en utrustning för automatiserad Droplet Digital PCR. Utrustningen används vid identifiering av genetiska varianter, epigenetiska faktorer och proteinbiomarkörer associerade med metabola och inflammatoriska sjukdomar såsom cancer, kroniska psykiska sjukdomar, typ 2-diabetes, fetma och hjärt-kärlsjukdomar.

I laboratoriet används dels kliniska prover som exempelvis serum och plasma, biopsier och helblod till analyserna, dels stora databaser som innehåller klinisk information om patienterna.

Fokusområden

Laboratoriets fokus ligger just nu på analysering av mitokondriella genetiska och epigenetiska förändringar, deras interaktion med kärngenomet samt mitokondriell dysfunktion vid kroniska sjukdomar och åldrande. Laboratoriet har också en fullt fungerande cellodlingsanläggning för funktionell och mekanistisk analys av identifierade biomarkörer. Gen-miljöinteraktioner studeras genom att molekylära data kombineras med demografiska och medicinska data.

Pågående projekt i laboratoriet

Senast uppdaterad: 22 januari 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?