Gå till sidans innehåll

En fysioterapeuts vardag i Region Skåne

Helene Henriksson är fysioterapeuten som blev hälsostrateg. Nu har hon en nyckelroll i att främja betydelsen av hälsosamma levnadsvanor med målet att stärka skåningarnas hälsa.

Leende kvinna står i en trappa.

– Fysisk aktivitet har både omedelbara och långsiktiga hälsoeffekter. Att röra på sig är en otroligt bra investering både för hälsan och samhället, säger Helene Henriksson, hälsostrateg och sakkunnig i fysisk aktivitet, i Region Skåne. 
 
Svenskarna är världens mest stillasittande folk enligt EU-verktyget Europabarometern. Enligt en uppskattning som WHO, Världshälsoorganisationen, gjort så kostar stillasittandet i landet 1,3 miljarder varje år. Det är kostnader för sjukdomar och vårdbehov som hade kunnat undvikas om vi hade rört oss mer.   
  
Mer vardagsmotion med aktiva transporter är en viktig del av lösningen. Liksom att vanan att röra sig planteras redan i barndomen, menar Helene Henriksson. 
 
– Vi ser många barn som är rörelseovana. Genom att träna på att röra sig blir det roligare. Som vuxna behöver vi föregå med gott exempel och vara lyhörda för barnets intressen för att hitta aktiviteter som är lustfyllda och meningsfulla. Det motiverar mig att lyssna in barn och ungas röster när de beskriver hur måendet påverkas av våra insatser. Vi ser omedelbara positiva effekter som minskad stress, bättre sömn, lättare att koncentrera sig i skolan och vi vet också att vi har så många långsiktiga hälsoeffekter, säger Helene Henriksson.

Årets fysioterapeut 

Genom sitt engagemang för förebyggande och hälsofrämjande insatser belönades hon nyligen med utmärkelsen årets fysioterapeut 2023 av Fysioterapeuternas förbundsstyrelse. 
 
– Det känns helt fantastiskt och är en jättestor ära. Det är otroligt roligt att man lyfter hälsofrämjande arbete. Det har varit en röd tråd för mig genom hela mitt arbetsliv, berättar hon.  

Helenes intresse för fysioterapi väcktes under uppväxten när hon själv gick till en sjukgymnast. Att arbeta med neurologisk rehabilitering var det som lockade mest när hon började sin bana som fysioterapeut på Orups sjukhus och neurologen i Malmö. Det var där som engagemanget för hälsofrämjande och förebyggande arbete väcktes. 
 
–  Tidigt intresserade jag mig för hur man kan använda fysisk aktivitet i behandlande syfte och när jag började arbeta fick jag upp ögonen för att det fanns ett behov av ett mer långsiktigt hälsofrämjande tänk, säger hon. 
 
Helene Henriksson har en drivande roll i Region Skånes projekt Sätt Skåne i rörelse, som ska bidra till ett samhälle där fler barn och unga hittar rörelseglädje, är mer fysiskt aktiva och öka jämlikheten i aktivitetsnivå och hälsa. För att nå målen betonar hon vikten av att samverka med andra friskvårdsaktörer. 
 
– Det vi gör är att erbjuda skolor och kommuner stöd i införandet av olika metoder. Vi behöver kroka arm i den samhällsutmaning vi ser med stillasittande, minskad fysisk aktivitet och psykisk ohälsa. Hälso- och sjukvården klarar inte det här på egen hand, säger hon.

Fysisk aktivitet på recept

Tillsammans med en kollega håller Helene Henriksson även i utbildningar i metoden Fysisk aktivitet på recept (FaR), gentemot hälso- och sjukvårdspersonal. En aktivitets databas ska göra det lättare att hitta friskvårdsaktörer och aktiviteter. Just nu pågår en nationell satsning på FaR som hon hoppas ska leda till att fler skåningar ska få stöd till fysisk aktivitet. 
 
– Precis som med andra levnadsvanor ska man kunna få hjälp med fysisk aktivitet. Som vårdgivare kan man vara rädd att klampa ini folks privatliv när man tar upp de här frågorna. Men vi vet nu genom undersökningar att patienter har förtroende för oss och förväntar sig att vi frågar och ger stöd. 
 
Vad gör du för att själv hålla dig igång?  
– Jag spelar tennis och sjunger i kör varje vecka. Sedan badar jag året om och tycker om att promenera på Skåneleden. 
 
Vilket råd har du till de som vill komma i gång att röra på sig mer?  
– Börja med små förändringar och tänk att varje rörelse räknas. Ta rörelsepauser, gå i trappor när den möjligheten ges och lägg ifrån dig skärmen för att se vad som händer om du tar en liten promenad utomhus.  

Senast uppdaterad: 5 februari 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?