Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Samrådsforum

Våra samrådsforum ger dig som använder Region Skånes tjänster möjlighet att påverka våra verksamheter.

Rättighetsbaserade samråd

De nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och samer, som även är ett urfolk. Samråd med de nationella minoriteterna i Skåne sker återkommande, utifrån deras lagliga rättighet att kunna påverka i frågor som berör dem. Arbetet syftar till att säkra minoriteterna samma rättigheter som majoritetsbefolkningen.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, 2009:724 (riksdagen.se)

I dagsläget finns två samrådsforum, ett gemensamt för samtliga fem minoriteter och ett separat för den sverigefinländska gruppen. De berör frågor om kunskap om minoriteterna och deras rättigheter, utvecklingen av minoriteternas språk och kultur, rätten till inflytande samt arbetet mot diskriminering. Region Skåne har en handlingsplan för arbetet 2023-2027.

Region Skånes samordnare för nationella minoriteter är Tommy Krizsán vid Region Skånes kulturförvaltning.

Kontakt

Brukarsamverkan

Brukarsamverkan ger dig som använder Region Skånes tjänster möjlighet att påverka verksamheterna. Brukarsamverkan hålls både direkt i Region Skånes verksamheter i form av exempelvis referensgruppsträffar och föreläsningar, och på en politisk nivå i samrådsorgan. I detta sammanhang deltar representanter från olika brukargrupper.

Målet med brukarsamverkan är att förbättra Region Skånes verksamheter. I Region Skåne finns två centrala samrådsorgan för brukare: Region Skånes pensionärsråd och Region Skånes funktionshindersråd.

Funktionshindersrådet är ett organ för samverkan mellan Region Skåne och funktionshindersorganisationer i Skåne. Pensionärsrådet är motsvarande med representanter från pensionärsorganisationer.

Ordförande för funktionshindersrådet är Per Einarsson (KD). Ordförande för pensionärsrådet är Linda Allansson Wester (M).

Ordförande för funktionshindersrådet

Ordförande för pensionärsrådet

Senast uppdaterad: 25 oktober 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?