Gå till sidans innehåll

Innovation

Skåne ska ha goda förutsättningar för forskning och innovation. Vi ska också ha ett starkt näringsliv som skapar hållbar tillväxt och jobb i vår region. Vi på Region Skåne verkar för att möjliggöra detta.

Forskningsmaterial och provrör.

Vi arbetar tillsammans med andra offentliga och privata aktörer för att uppnå fler företag, fler växande företag, fler i arbete samt en mer innovativ region. Arbetet består bland annat av investeringsfrämjande åtgärder, hjälp åt skånska företagare med att höja sin konkurrenskraft, och att stärka den skånska arbetsmarknaden genom att se till att matchningen mellan kompetens och arbetsgivare fungerar.

Region Skåne samlar också parter i regionen för gemensamt agerande och driver på specifika insatser för att bland annat öka samverkansforskning och tillgång till testmiljöer. Genom att arbeta med dessa frågor stärks såväl forskningen och innovationen som näringslivet i Skåne.

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) är en sammanslutning av beslutsfattare som möjliggör ett ökat och fördjupat samarbete för att förbättra förutsättningarna för forskning och innovation. FIRS arbetar med sex specialiseringsområden med tillväxtpotential, där insatser kan bidra till internationell konkurrenskraft och att lösa samhällsutmaningar.

Med gemensam kraft ska Skåne ta en ännu tydligare plats på kartan över regioner med väl utvecklad tillväxt, forskning och innovation.

Medicinsk forskning

Inom vår verksamhet för hälso- och sjukvård bedriver vi medicinsk forskning.

Forskningsverktyg i närbild.

Senast uppdaterad: 5 september 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?