Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Typografi

Typografin är en stor del av Region Skånes identitet och det är viktigt att den används konsekvent för att Region Skåne ska vara en tydlig och förtroendeingivande avsändare.

Region Skånes typografi är framtagen för att underlätta läsning och förståelse av textbaserat innehåll. De utvalda typsnitten är framtagna för att vara tillgängliga och funktionella i både tryck och på skärm.

Två typsnitt

Region Skåne använder två typsnitt: Public Sans och Literata. Typsnitten är installerade på Region Skånes medarbetares enheter. Medarbetare har tillgång till mallar till kommunikationsmaterial där typsnitten används på korrekt vis.

Public Sans

Public Sans är Region Skånes huvudsakliga profiltypsnitt. Det är ett sans-serif-typsnitt som finns i versionerna regular och bold. Det används för rubriker, korta texter, bildtexter, faktarutor, infografik och skyltning.

Exempel på typsnittet Public Sans Regular.

Exempel på Public Sans Regular.

Exempel på typsnittet Public Sans Bold.

Exempel på Public Sans Bold.

Literata

Literata är vårt kompletterande typsnitt. Det är ett serif-typsnitt. Det används främst som brödtext i längre texter och artiklar.

Exempel på typsnittet Literata.

Exempel på Literata.

Senast uppdaterad: 14 mars 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?