Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Kompetensförsörjning

Skåne står inför utmaningen att klara framtidens kompetensbehov på arbetsmarknaden. Region Skåne verkar för att bidra till en bra matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft.

Kvinna och man i varselkläder och hjälm.

Inom en rad branscher och yrken råder stor brist på arbetskraft, arbetsgivarna har svårt att hitta personer med rätt kompetens. Samtidigt är arbetslösheten inom vissa grupper hög.

För att säkra en hållbar regional tillväxt är en effektiv kompetensförsörjning avgörande. Frågan kring kompetensförsörjning spänner över flera politikområden, där stat, region och kommun har olika mandat och roller. 

Medvetna och effektiva utbildnings- och yrkesval

Region Skånes roll är att sätta mål och prioriteringar med det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Region Skåne ska även förmedla arbetsgivares behov av kompetens till aktörer inom det regionala kompetensförsörjningssystemet. En del av det arbetet handlar om att regelbundet ta fram kunskapsunderlag om arbetsmarknadens behov. 

Kompetensutveckling

Region Skånes arbete ska öka möjligheten till kompetensutveckling hos befintlig personal, och påverka ungdomar och vuxna att söka sig till utbildningar och yrken där det råder stor efterfrågan på kompetens.

Jobba hos oss

Region Skåne söker engagerade medarbetare med rätt kompetens som vill vara med och utveckla verksamheterna.

En person som tittar i kameran leendes iklädd en vit vårdrock med  stetoskop runt halsen.

Senast uppdaterad: 5 september 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?