Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Hans fängslas av forskning

Drivkrafterna är nyfikenhet och viljan att hjälpa människor. Nu har forskaren och patologen Hans Brunnström bidragit till ny forskning som ger bättre diagnostik vid lungcancer.

Hans sitter vid sitt skrivbord.

Vad styr vilken cancerbehandling som har bäst effekt? Jämfört med för 30 år sedan har det stor betydelse vad patologen har kommit fram till. En patolog är en läkare specialiserad på diagnostik av sjukdomar och hälsotillstånd.

– Min forskning handlar mest om förbättring av diagnostik av lungcancer. Det är väldigt intressant att forska! För mig är forskarrollen en bra kombination av att hjälpa människor och av att vara naturligt nyfiken. Vi gör hela tiden nya och bättre riktlinjer för vården av lungcancerpatienter varje år, säger Hans Brunnström.

Livsstil att forska

Forskningen är något av en livsstil för Hans Brunnström, som även är forskare på Lunds universitet. Han analyserar små delar av infärgade vävnadsprover för att upptäcka ett mönster, eller förstorar delar av ett vävnadsprov på datorskärmen.

En rad olika tumöregenskaper spelar stor roll, förutom att det handlar om vilken typ av cancer och var cancern har uppstått. Om cancern har spridit sig från andra organ till lunga gäller ofta andra tumöregenskaper.

– Med rätt diagnos kan vi sätta in rätt behandling även vid svåra fall. Men vi vill göra så bra analyser som möjligt för att ge underlag för rätt typ av behandling, då det ofta finns begränsat med tumörceller från provtagning, säger Hans Brunström.

Pussel ska läggas

Hans Brunström analyserar ett oerhört detaljerat underlag. Arbetet kan liknas vid att lägga ett gigantiskt pussel. Det handlar om att analysera proteiner och gener, ärftlig arvsmassa, för att ge patienter exakt behandling. Patienter ska få rätt vård med hjälp av rätt markörer.

Hans växlar mellan arbete med infärgade vävnadsprover i mikroskopet och mellan datorskärmen för att analysera vävnadsprover från lungcancerpatienter. Det finns hela tiden nya saker att förbättra.

– Vi kan idag hjälpa cancerpatienterna på ett helt annat sätt och analysera olika gener. Vi behöver veta exakt vilka markörer som är säkrast för att cancerläkaren, onkologen, ska välja en viss behandling. Som forskare och patolog är det lite av en utmaning att hitta den bästa, exakta, precisionsmedicinen.  När jag ska hjälpa patienter som ska få en brådskande behandling behöver jag hålla ett visst tempo för att göra en analys, säger Hans Brunnström.

Målstyrda behandlingar

Som forskare och specialistläkare inom patologi har Hans Brunnström dagliga avstämningar med olika specialistläkare inom onkologi. Allt för att hjälpa patienten att få den bästa behandlingen.  Han informerar även kollegor om den senaste patologiforskningen.

– Behovet är stort av så kallade målstyrda behandlingar, eftersom de generellt har betydligt bättre effekt än traditionell behandling med cytostatika, säger Hans Brunnström.

Ha öppet sinne och tålamod

Den som vill prova på forskning gör det enklast genom att testa, hitta en bra handledare och en forskargrupp. Det finns många forskargrupper och möjligheter att få stöttning.  

– Redan när jag gick läkarutbildningen ville jag hitta något nytt och bidra genom att forska på laboratoriet. Det är också viktigt med ett öppet sinne och att samarbete i grupp. Som forskare vinner du även på att ha tålamod och struktur.

Fakta

Vad är en markör? För att undersöka proteiner används ofta antikroppar som markörer. På små minimala vävnadsbitar som är ”några få mikrometer tjocka” görs infärgning så att man ser skillnader mellan olika markörer. 

Det kan finnas flera varianter av en och samma markör. Hans Brunnströms senaste forskningsprojekt visar att de internationella riktlinjer som finns om varianter av vissa markörer är den bästa rekommendationen för patologer att ställa diagnos. Detta ger bästa underlaget till onkologer som står inför att välja rätt behandling till patienten. 

Immunterapi är ett sätt att förmå kroppens immunförsvar att angripa cancerceller.  

Vill du veta mer om lungcancer?  

Senast uppdaterad: 16 juni 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?