Gå till sidans innehåll

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter och hänvisningar för vanliga frågor om våra olika verksamheter.

Vänd dig till Vårdfakturering för frågor om patientfakturor och tandvårdsstöd:
Telefon: 0771-11 14 44
Telefontid: Helgfri måndag-fredag klockan 8 - 16

Kontakta den mottagning eller vårdenhet där du har fått vård och behandling, eller ta hjälp av Patientnämnden.

Information och kontakter för vårdgivare finns på webbplatsen Vårdgivare Skåne.

Frågor om kollektivtrafiken

Telefon: 0771-777777

Frågor om sjukresor och färdtjänst

Telefon: 0771-77 44 33
E-post: kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se

Beställa sjukresa i Skåne

Telefon: 0771-77 44 11

Beställ resa via e-post: 

bokningserviceresor@skanetrafiken.se

Region Skåne
291 89 Kristianstad

Växel: 044-309 30 00
E-post: region@skane.se

Tänk på att nästan all post till myndigheter (via brev, e-post eller personlig överlämning) blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att begära ut handlingen.

Besöksadress:
Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad

Besöksadress för vårt kontor i Malmö:
Dockplatsen 26

Postadress:
205 25 Malmö

Organisationsnummer: 232100-0255

Telefonhjälpmedel

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp av Post- och telestyrelsens (PTS) kostnadsfria samtalsförmedlande tjänster 

Telefonhjälpmedel

Presstjänst

För dig som är leverantör till Region Skåne och har frågor som rör dina fakturor:

Om du har frågor kring hur vi behandlar personuppgifter, vänder du dig till Region Skånes dataskyddsombud:

Dataskyddsombudet, Region Skåne, 291 89 Kristianstad
Telefon: 044-309 30 00
E-post: region@skane.se

Senast uppdaterad: 2 oktober 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?