Gå till sidans innehåll
En man ligger i gräset på en fallskärm och ser glad ut.

Varumärkesmanual

Region Skånes varumärkesmanual är ett stöd för medarbetare inom organisationen, samarbetspartners och leverantörer. Den är ett hjälpmedel som vägleder arbetet att beskriva vad Region Skåne är för alla dem som vi finns till för.

Ska vara en omtänksam möjliggörare

Region Skåne ska vara en "omtänksam möjliggörare". För att uppfattas som en trovärdig omtänksam möjliggörare krävs det att alla som arbetar i organisationen lever upp till de förväntningar som positionen skapar. Det måste ske i alla möten, både de fysiska och de digitala.

Riktlinjerna och verktygen i varumärkesmanualen är ett stöd i detta arbete.

Senast uppdaterad: 21 november 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?