Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Organisation och arbetssätt

Inom Regionfastigheter arbetar vi tvärfunktionellt för att ta vara på olika kompetenser. Din personliga utveckling utgår från dig och dina drivkrafter.

Regionfastigheter är en kompetensstyrd organisation med ett processinriktat arbetssätt för en enhetlig och säker leverans. Tillsammans är vi cirka 480 medarbetare som är organiserade i sex verksamhetsområden. Vi arbetar tvärfunktionellt så att våra olika kompetenser tas till vara i våra projekt och i det dagliga arbetet.

Så utvecklas du hos oss

Karriär inom Regionfastigheter innebär din utveckling och väg genom arbetslivet. En väg som kan gå i många olika riktningar och över organisationsgränser. Synen på framgång är subjektiv och utgår från individens värderingar, attityder och motivation.

Regionfastigheters modell för utveckling utgår från dig och hur din syn på karriär och dina drivkrafter ser ut. Syftet med modellen är att utveckla dig utifrån dina drivkrafter och på så sätt utveckla våra verksamheter och vår kompetensplanering.

Senast uppdaterad: 7 maj 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?