Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Skånepanelen 3: 2022 - Placeringen av SUS i Lund

Publiceringsår: 2022 | Utgivare: Region Skåne

En undersökning har genomförts med hjälp av ett digitalt enkätverktyg i oktober 2022 med deltagarna i Region Skånes webbpanel – Skånepanelen.

Bakgrund och syfte

Undersökningen ger Region Skåne aktuell kunskap om skåningarnas prioriteringar av olika principer och perspektiv som läggs på placeringen av det nya universitetssjukhuset i Lund.  Rapporten utgör tillsammans med den öppna enkäten och analysen av de fria kommentarerna viktiga delar av det omfattande beslutsunderlaget som regionstyrelsen har att ta ställning till under 2023.

Senast uppdaterad: 31 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?