Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Skånepanelen 4: 2022 - Turism i Skåne och Regionvalet

Publiceringsår: 2022 | Utgivare: Region Skåne

En undersökning har genomförts med hjälp av ett digitalt enkätverktyg i november-december 2022 med deltagarna i Region Skånes webbpanel – Skånepanelen.

Bakgrund och syfte

Undersökningen, som innehåller jämförelser med 2021, ger Region Skåne aktuell kunskap om skåningarnas hållning till turismen i Skåne och är en viktig pusselbit i arbetet med att utveckla en hållbar turism i regionen. Den bidrar också med värdefull kunskap om hur invånarna vill bli informerade om regionvalet och regionens ansvarsområden i kommande regionval.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?