Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Vård och rehabilitering utomlands

Om du söker vård utanför Sverige gäller olika regler beroende på vilket land du är i, och beroende på om det är akut vård eller planerad vård.

Läkare och mamma med barn på vårdcentral.

Det är olika regler beroende på om du befinner dig inom eller utanför EU/EES, liksom om det är akut, så kallad nödvändig vård, som inte kan vänta tills du kommer hem eller om det är planerad vård som du söker i förväg.

Söka vård inom EU/EES och Schweiz

Akut och nödvändig vård

Inom Norden, EU/EES och Schweiz kan du få så kallad nödvändig vård till samma kostnad som de som bor i det land du befinner dig. Utanför Norden är det viktigt att du har ditt EU-kort med dig, annars får du själv betala vårdkostnaderna. EU-kortet kan beställas från Försäkringskassan.

Planerad vård

Du som vill söka planerad vård inom EU/EES vänder dig till Försäkringskassan för mer information om möjlighet att ansöka om ersättning.

Söka vård utanför EU/EES

Sveriges överenskommelser om sjukvård, också kallade konventioner, med Australien, Algeriet, Israel, Turkiet och delstaten Québec i Kanada ger rätt till olika typer av vård. Du visar ditt svenska pass och ibland även ett intyg du fått från Försäkringskassan. EU-kortet gäller inte.

Om du blir sjuk eller söker vård i något annat land måste du själv betala dina vårdkostnader.

Rehabilitering utomlands

Du kan ansöka om att få rehabilitering utomlands i ett varmt klimat om du har vissa sjukdomar eller skador. Det kallas också klimatvård. Information om vem som kan söka och hur det går till finns på 1177.se.

Kontakt

Senast uppdaterad: 14 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?