Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Vastuualueemme

Vastuualueisiimme kuuluvat Skånen terveyden- ja sairaanhoito, joukkoliikenne, elinkeinoelämän kehittäminen, kulttuuri, infrastruktuuri, yhteiskuntasuunnittelu sekä ympäristö- ja ilmastokysymykset.

Terveys laajemmin

Sairaanhoito on Skånen läänin, Region Skånen suurin toiminta-alue. Se muodostaa yhdessä kansanterveyden edistämisen, merkittävän tutkimustyön sekä Skånen lääketeollisuuden ja lääkintätekniikan alalla tehtävän työn kanssa suuren osan Skåne Regionen terveydenhoidosta.

Sairaan- ja terveydenhoito

Region Skåne tekee kokonaisvaltaisia terveydenhoitopäätöksiä. Skånen lähisairaanhoidolla on yli 200 eri alan vastaanottoa. Region Skåne koordinoi Skånen julkisesti rahoitettua sairaanhoitoa, jota toteuttavat sekä yksityiset että julkiset toimijat.

Hammashoito

Region Skåne koordinoi Skånen julkisesti rahoitettua hammashoitoa, jota toteuttavat sekä yksityiset että julkiset toimijat.

Kansanterveys

Kansanterveystyön tavoitteena on luoda kaikille Skånen asukkaille hyvä terveys samoilla ehdoilla. Region Skåne tekee erilaisia selvityksiä asukkaiden hyvinvoinnista sekä työskentelee hyvän ja tasa-arvoisen fyysisen ja sosiaalisen terveyden puolesta Skånessa.

Biotieteellinen tutkimus

Region Skånen erikoissairaanhoito ja Lundin yliopiston lääketieteellinen tutkimus ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa. Yhdessä Kööpenhaminan alueen kanssa Skåne on Medicon Valley, yksi Euroopan nopeimmin kasvavista alueista biolääketieteenyrityksille ja sen alan tutkimukselle (life science).

Kasvua ja kestävää kehitystä

Taloudellinen kasvu ja kestävä kehitys ovat edellytys sille, että Skånen asukkaiden elintaso on korkea. Region Skåne toimii merkittävällä tavalla infrastruktuurin kehittämisessä, elinkeinoelämän vahvistamisessa sekä kestävän ja houkuttelevan Skånen luomisessa.

Elinkeinoelämä

Region Skåne koordinoi ja tekee yhteistyötä monien yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa Skånen elinkeinoelämän kehittämiseksi ja kasvun lisäämiseksi.

Yhteiskuntasuunnittelu

Skånen asukkaat liikkuvat yhä enemmän, ja alueen eri kunnissa on asuntoja, työtä ja vapaa-ajantoimintaa monille. Region Skåne tukee kuntia ja koordinoi aluetasolla fyysistä yhteiskuntasuunnittelua.

Infrastruktuuri

Maantiet, rautatiet, satamat ja lentokentät tekevät Skåneen tulemisen helpoksi, ja ne edistävät näin alueen myönteistä kehitystä. Region Skåne suunnittelee ja koordinoi Skånen infrastruktuuriin tehtäviä tulevia panostuksia.

Joukkoliikenne

Region Skånella on kokonaisvastuu Skånen joukkoliikenteestä. Etelä-Ruotsin alueellinen rautatieyhtiö Skånetrafiken on osa Region Skånea ja se vastaa alueen joukkoliikenteestä kaupunki- ja seutubusseilla sekä alueelliseen junaliikenteeseen kuuluvilla Pågotågen- ja Öresundstången-paikallisjunilla.

Luonto ja ympäristö

Skånen suurimpana työnantajana Region Skånen sisäisellä ympäristötyöllä on suuri merkitys. Laajan ulkoisen ympäristötyön kanssa se edistää hyvää ja kestävää luontoa ja ympäristöä Skånessa. Region Skåne tukee parinkymmenen retkeilyalueen hallinnointia sekä omistaa Skåneleden-polun, joka on noin 120 peninkulman pituinen vaellusreitti Skånessa.

Kulttuuri

Region Skåne koordinoi Skånen kulttuurikehitystä sekä jakaa alueellisia ja valtiollisia varoja kunnille, kulttuuri-instituutiolle ja vapaalle kulttuurielämälle.

Skånen alueen markkinointi

Kuntien ja muiden toimijoiden kanssa Skånea markkinoidaan vierailu- ja tapahtumakohteena.

Senast uppdaterad: 3 juni 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?