Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Om du inte är nöjd med vården

Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare. Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående.

Kontakta mottagningen eller vårdenheten

Mottagningen eller vårdenheten där du har fått vård eller behandling har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter. Så här kan du lämna synpunkter och klagomål direkt till den offentliga vården:

Så här kontaktar du mottagningen eller vårdenheten (1177.se)

Kontakta Patientnämnden Skåne

Patientnämnden Skåne hjälper patienter och närstående att föra fram klagomål i offentlig hälso-och sjukvård och viss tandvård. Så här kan du lämna synpunkter eller klagomål till Patientnämnden:

Så här kontaktar du Patientnämnden Skåne (1177.se)

IVO - Inspektionen för vård och omsorg

Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Först ska du ha kontaktat Patientnämnden eller vårdenheten där du fick vård. De ansvariga ska ha haft tillfälle att svara på dina klagomål innan du kontaktar IVO.

Så här kontaktar du IVO (1177.se)

Senast uppdaterad: 14 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?