Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Utvecklas med oss

Region Skåne satsar på att få dig som medarbetare att växa genom utvecklande uppdrag, samarbeten och ständigt lärande. Hos oss får du stöd och möjlighet att utvecklas oavsett om du är ny på jobbet eller erfaren medarbetare.

Fyra kvinnor i gröna sjukhuskläder och hårnät pratar med varandra. En av dem pekar på en tavla på väggen.

Tillsammans utvecklar vi våra verksamheter

Som medarbetare hos oss har du ett viktigt arbete som kan göra skillnad för många människor. Att du trivs och utvecklas på arbetsplatsen, är en förutsättning för att vi ska ha rätt kompetens för våra uppdrag. Därför är det avgörande för oss att ständigt skapa möjligheter till samarbete, lärande, kunskapsdelning och utbildning. Tillsammans utvecklar vi Skåne. 

Är du intresserad av att arbeta med forskning?

Inom Region Skånes verksamhet för hälso- och sjukvård bedrivs kliniska studier tillsammans med universitet, högskolor och näringsliv.

Kvinna i labbkläder arbetar i ett laboratorium.

Så utvecklas du hos oss

Möjligheter till utveckling är Region Skånes löfte till våra befintliga och våra potentiella medarbetare. Det handlar om hur vi ska vara som arbetsgivare och vad våra arbetsplatser ska präglas av.

Arbetsgivarlöftet ska stärka Region Skåne som en attraktiv arbetsgivare och beskriver varför det är bättre att arbeta inom Region Skåne än på andra arbetsplatser.

Tre fokusområden visar hur vi skapar möjligheter till utveckling.

Utvecklande uppdrag

  • Mänskliga möten: Jobba nära tillsammans med våra invånare för att möjliggöra framtidstro och livskvalitet.
  • Samhällsnytta: Göra verklig skillnad i människors liv, hälsa och i samhället i stort.
  • Framkant: Bidra till framsteg inom forskning och samhällsutveckling för dagens och morgondagens invånare.

Utvecklande samarbete

  • Gemenskap: Bidra till glädje och inspiration i samhörigheten på arbetsplatsen.
  • Lagarbete: Stärka varandra i det dagliga samarbetet på arbetsplatsen genom att dela lärdomar och erfarenheter.
  • Gränsöverskridande: Bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika kompetenser och verksamheter i och utanför Region Skåne.

Utvecklande möjligheter

  • Kunskap: Väx genom program för kompetensutveckling och vidareutbildning.
  • Karriärmöjligheter: Välj väg i en organisation med 300 olika yrkesroller, på mindre och större arbetsplatser.
  • Ledarskap: Inspireras och utmanas av kompetenta och inkluderande chefer och ledare som skapar rätt förutsättningar för dig.

Senast uppdaterad: 1 februari 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?